Verplaatst koningsbal op zondag 1 oktober 2017!

Een aantal weken geleden heeft er een korpsvergadering plaatsgevonden in het dorpshuis te Angeren. Door het koningspaar Jos en Brigitte Hendriks was een voorstel ingediend bij het bestuur voor een nieuwe datum voor hun koningsbal. Dit voorstel is voorgelegd aan de leden en door de vergadering akkoord bevonden.

Nu ook het dorpshuis en de muziek akkoord hebben gegeven kun wij het officieel aan u mededelen. Noteert u het daarom alvast in uw agenda. Het verplaatste koningsbal van 2017 zal plaatsvinden op zondag 1 oktober 2017, aansluitend aan de viering van bavodag in de middag.

Hoe deze dag en hoe met name het koningsbal er uit gaat zien is verder nog niet bekend. Wij houden u onder andere via de website en onze facebookpagina hiervan op de hoogte.

Reacties zijn gesloten.