Umdracht

Zondag 24 juni vond de jaarlijkse umdracht plaatst in de St.Bavo kerk in Angeren. Alle vrijwilligers hadden weer alles op alles gezet om de traditie van de umdracht voort te laten duren. Traditiegetrouw hebben ook wij daar weer onze medewerking aan verleend. We verzamelden om 9.30 uur bij de Coop in waarna we rond 9.45 uur naar de kerk trokken met muziek. In de kerk hebben we de eucharistieviering bijgewoond. Tijdens de viering speelde onder andere de drumfanfare muziek. Na de viering trok de hele stoet weer langs de beide kerkhoven en door de tuinen van de pastorie. Na de gezamenlijke afsluiting in de kerk vond er nog een vendelhulde plaats op het kerkplein. Daarna sloten we deze mooie viering af door met z’n allen een kopje koffie te drinken op het kerkplein. 

Reacties zijn gesloten.