Uitnodiging Bavodag en Koningsbal 2017

Op zondag 1 oktober 2017 viert het Schuttersgilde St. Bavo haar jaarlijkse Bavodag met aansluitend het koningsbal. Het bestuur nodigt u en uw partner van harte uit voor deze dag. De viering van Bavodag is alleen toegankelijk voor alle leden die daartoe een uitnodiging hebben ontvangen. Het koningsbal, dat zal worden gehouden vanaf 14.30 uur zal voor iedereen toegankelijk zijn.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
9.30 uur: Verzamelen bij het Dorpshuis.
9.45 uur: Vertrek naar de parochiekerk.
10.00 uur: Bijwonen van de kerkdienst. Na de kerkdienst zal er een vendelhulde zijn op het kerkplein.
11.15 uur: Vertrek naar het Dorpshuis.
11.30 uur: Koffietafel met huldigingen in het Dorpshuis.
14.30 uur: Binnenkomst van het koningspaar Jos en Brigitte Hendriks onder begeleiding van de hele vereniging. Binnen wordt er nog een vendelhulde gebracht. Voor een hapje tijdens het feest en koffie aan het eind van het feest wordt gezorgd. Verdere consumpties zijn zoals altijd voor eigen rekening.

Wij hopen u op deze dag te mogen begroeten,
Met vriendelijke groeten,
Schuttersgilde St. Bavo

Reacties zijn gesloten.