Herhaalde oproep wijziging ophaaldata oud papier.

Het Schuttersgilde St. Bavo heeft gisteravond 30 januari op diverse plaatsen in Angeren oud papier langs de weg zien staan. Dit vinden wij erg vervelend. Het kan een vergissing zijn maar het kan deze mensen ook maar zo ontgaan zijn dat de ophaaldata zijn gewijzigd.

Daarom nogmaals de herhaalde oproep. De data voor het ophalen van het oud papier zijn gewijzigd. Niet meer op de laatste dinsdag van de maand maar sinds 1 januari 2018 op de eerste dinsdag van de maand.

De eerst volgende keer zullen wij het oud papier ophalen aanstaande dinsdag 6 februari 2018. Daarna weer op dinsdag 6 maart 2018. Zie voor de volledige berichtgeving omtrent de wijziging verder op onze website en op onze facebook pagina.

Optreden Eldenstaete Arnhem

Op woensdag 13 december heeft het Schuttersgilde een optreden verzorgd bij Pleyade, locatie Eldenstaete te Arnhem. Met een afwisseling van vlotte marsen en de traditionele kerstmuziek heeft het Schuttersgilde de bewoners getrakteerd op een mooie muzikale avond.

Meer foto’s op de fotopagina.

WIJZIGING OUD PAPIER!!!

Op verzoek van afvalverwerker SUEZ is in overleg met de Gemeente Lingewaard en het Schuttersgilde St. Bavo besloten de ophaaldata voor het oud papier met ingang van 01-01-2018 te wijzigen. Voor SUEZ was het te druk op de laatste dinsdag van de maand. Daarom verhuist het oud papier vanaf 1 januari naar de 1e dinsdag van iedere maand.

De komende maanden ziet de planning er als volgt uit. In december 2017 zal op dinsdag 19 december (i.v.m. kerst) het oud papier worden opgehaald. Daarna voor het eerst op de 1e dinsdag van de maand op dinsdag 2 januari. Vanaf dat moment dus iedere 1e dinsdag van de maand.

Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

Schuttersgilde St. Bavo.

Erelid Barend Maters overleden

Op donderdag 5 oktober 2017 bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Barend Maters was overleden. Barend was ernstig ziek.  Barend heeft veel gedaan voor het Schuttersgilde en is om die reden ook erelid geworden. Op verzoek van de familie heeft het Schuttersgilde op donderdag 24 augustus jl. nog een serenade gebracht bij Barend en zijn vrouw Martha omdat zij 50 jaar getrouwd waren. Barend en zijn vrouw Martha waren zeer verrast en genoten zichtbaar van de serenade. Nu moesten wij afscheid nemen van Barend. Op maandag 9 oktober 2017 is een delegatie aanwezig geweest bij de afscheidsdienst in Zalencentrum De Valom om Barend een laatste groet te brengen.

Barend, bedankt voor alles wat je voor het Schuttersgilde St. Bavo hebt gedaan! Rust zacht!

Barend Maters is 77 jaar geworden. 

Bavodag en Koningshulde

Op zondag 1 oktober vierde het Schuttersgilde haar jaarlijkse bavodag. Dit jaar werd het een dag met een druk tijdschema omdat aansluitend aan de viering van bavodag het verplaatste koningsbal zou plaatsvinden. Om 9.45 uur vertrok de stoet naar de St. Bavokerk voor het bijwonen van de kerkdienst. Onder begeleiding van diaken Ronald Heinen en alle medewerking van het gilde was het weer een mooie viering. Na de traditionele vendelhulde op het kerkplein vertrok de stoet snel terug naar het dorpshuis. Terug in het dorpshuis stond er weer een overheerlijke lunch klaar.

Na de lunch was het tijd geworden voor de bedankjes en huldigingen. Willie Bergervoet werd bedankt voor het maken van het nieuwe doek voor ons koningszilver. Een mooie blauwe. Willie is nog bezig met het maken van nieuwe sjerpen voor ons keizerspaar. De inmiddels gestopte bestuursleden John Peters, Debby Slinkman, Ronald Dikker en Elly Buurman werden bedankt voor de tijd die zij in het bestuur hebben gezeten. Ook het dorpshuis, koningspaar en keizerspaar werden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. 

Daarnaast werden de volgende personen gehuldigd voor hun jubileum:
Marcel Goris, 12,5 jaar lid
Felix Loeters, 25 jaar lid
Frank van Bon, 25 jaar lid
Truus Dikker, 25 jaar lid
Ben Selman: 25 jaar lid 
Annemiek Peters, 25 jaar lid
John Peters, 40 jaar lid
Peter Helbig, 50 jaar lid
Koos Roelofs, 60 jaar lid
Jan Peters, 60 jaar lid
Jan Molthoff: 60 jaar lid


Aansluitend aan de huldigingen werd bij onze beschermvrouwe, Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven, het bijbehorende zilver omgehangen. Tijdens het koningschieten op zondag 2 april jl. heeft zij deze functie officieel aanvaard. Omdat toen het bijbehorende schildje nog niet klaar was, is besloten dit tijdens de viering van bavodag te doen. Onder de klanken van het Wilhelmus werd door de aanwezige officieren het zilver officieel omgehangen. Daarmee was de installatie van onze beschermvrouwe een feit. En hiermee werd de viering van bavodag dan ook afgesloten.

In korte tijd werd de zaal omgetoverd tot feestzaal en maakte iedereen zich klaar voor het koningsbal. Om precies 14.30 uur trok het schuttersgilde met hun “nieuwe” koningspaar Jos en Brigitte Hendriks door de erehaag de feestzaal binnen. Traditiegetrouw vond er binnen nog een mooie vendelhulde plaats en daarna kon het koningsbal van start gaan. Onder de muzikale klanken van de band “Kiep Movin” werd het weer een mooi feest dan nog doorging tot 17.30 uur. Zo kregen Jos en Brigitte Hendriks dit jaar toch nog hun welverdiende Koningsbal.

Meer foto’s van de viering van bovodag en de koningshulde zijn te vinden op de fotopagina.

Henk Peters overleden

Op dinsdag 26 september bereikte ons het droevige bericht dat ons lid Henk Peters plotseling was overleden. Henk was vanaf de oprichting van de vereniging op 9 september 1956 lid. Dat betekend 61 jaar lid! Henk droeg onze vereniging altijd een warm hart toe. Vorig jaar tijdens de viering van bavodag is Henk nog gehuldigd omdat hij 60 jaar lid was. Daarnaast is Henk ook schutterskoning geweest van ons gilde.

In overleg met de naaste familie hebben wij met onze vereniging op zaterdag 30 september Henk begeleid naar zijn laatste rustplaats. Vanaf zijn woning in de Beatrixtstraat vertrok de rouwstoet onder begeleiding van het Schuttersgilde naar de St. Bavokerk. Aldaar was door alle aanwezige een erehaag gevormd om Henk een laatste groet te brengen. Na de afscheidsdienst in de kerk hebben we Henk begeleid naar zijn laatste rustplaats bij zijn vrouw.

Henk, bedankt voor alles wat je voor het Schuttersgilde St. Bavo hebt gedaan! Rust zacht!

Henk Peters is 87 jaar geworden. 

Uitnodiging Bavodag en Koningsbal 2017

Op zondag 1 oktober 2017 viert het Schuttersgilde St. Bavo haar jaarlijkse Bavodag met aansluitend het koningsbal. Het bestuur nodigt u en uw partner van harte uit voor deze dag. De viering van Bavodag is alleen toegankelijk voor alle leden die daartoe een uitnodiging hebben ontvangen. Het koningsbal, dat zal worden gehouden vanaf 14.30 uur zal voor iedereen toegankelijk zijn.

Het programma van deze dag ziet er als volgt uit:
9.30 uur: Verzamelen bij het Dorpshuis.
9.45 uur: Vertrek naar de parochiekerk.
10.00 uur: Bijwonen van de kerkdienst. Na de kerkdienst zal er een vendelhulde zijn op het kerkplein.
11.15 uur: Vertrek naar het Dorpshuis.
11.30 uur: Koffietafel met huldigingen in het Dorpshuis.
14.30 uur: Binnenkomst van het koningspaar Jos en Brigitte Hendriks onder begeleiding van de hele vereniging. Binnen wordt er nog een vendelhulde gebracht. Voor een hapje tijdens het feest en koffie aan het eind van het feest wordt gezorgd. Verdere consumpties zijn zoals altijd voor eigen rekening.

Wij hopen u op deze dag te mogen begroeten,
Met vriendelijke groeten,
Schuttersgilde St. Bavo

Lingewaard UIT! Verenigingenmarkt 9 september 2017

Ook wij als Schuttersgilde St. Bavo staan op zaterdag 9 september tijdens Lingewaard UIT! in Huissen op de verenigingenmarkt. Om 12.00 uur is de aftrap en de markt duurt tot 16.00 uur. U kunt ons vinden op de Langestraat/Markt bij kraam nummer 12. Laat uw kinderen kennis maken met muziek en laat u bijpraten over de (opleidings)mogelijkheden binnen onze vereniging. Zowel drumfanfareleden als vendeliers zijn aanwezig. Voor de kinderen en overige belangstellenden zijn er instrumenten aanwezig om kennis mee te maken. Tot ziens op zaterdag 9 september in Huissen.

Gelderse Schutters dag 2017

Op zondag 3 september heeft het Schuttersgilde St. Bavo weer meegedaan aan de Gelderse Schutters dag. Dit jaar vond deze Gelderse Schutters dag plaats in Varsselder-Veldhunten (Gemeente Oude IJsselstreek) bij het Onze Lieve Vrouwengilde van Varsselder-Veldhunten.

Onze commandant, koningsbeschermers, koningspaar en tamboer-maître waren al vroeg op pad voor de officiële ontvangst en erewijn. Daarna vond de commandantenbespreking plaats en werden alle belangrijke details van de dag doorgenomen.

Alles was besproken en de sportieve strijd kon beginnen. Na de officiële opening vond om 11.00 uur de start van de defilé- en mars wedstrijden plaats. Een tocht van 1,9 kilometer bracht ons weer terug naar de sportvelden. De vendeliers vertoonden hun kunsten zowel klassiek als acrobatisch en ook de marketentsters deden mee aan hun wedstrijd op het marketentster terras.

Daarna was het een gezellig samenzijn in de feesttent onder het genot van een hapje en een drankje.

Uiteindelijk leverde deze Gelderse Schutters dag de volgende mooie prijzen op:

Marcheren: 1e prijs.
Defileren: 1e prijs.
Vendelen: 1e prijs.
Bij het individueel acrobatisch vendelen haalde Wouter Ruijsch een verdiende 1e prijs.
Marketentsterwedstrijden: 3e prijs

Kortom, wederom een geslaagd concours.

Barend en Martha Maters 50 jaar getrouwd

Op donderdag 24 augustus was het precies 50 jaar geleden dat erelid Barend Maters en zijn vrouw Martha in het huwelijksbootje stapte. Door dochter Simone was bij het bestuur een verzoek neergelegd om een serenade te komen brengen. Barend is erelid van het Schuttersgilde St. Bavo en heeft jarenlang zijn steentje bijgedragen bij het gilde. Barend is ook jarenlang hoofdsponsor geweest van de vereniging. Onder een serenade kwamen we natuurlijk niet uit en we hebben als Schuttersgilde St. Bavo natuurlijk ook hier gehoor aan gegeven. Ondanks een zeer krappe bezetting, vanwege de vakanties lukte het toch om een goede serenade neer te zetten. Barend en Marhta waren zeer verrast door onze komst en genoten zichtbaar van onze serenade.