Ronald Dikker nieuwe Schutterskoning

Ronald Dikker en Debby Slinkman zijn het nieuwe koningspaar van het Schuttersgilde St. Bavo Angeren. In een bloedstollende strijd was het Ronald die met het 136e schot de laatste splinter van de vogel naar beneden schoot. Voor het koningsschot hadden zich twee kandidaten aangemeld; Ronald Dikker en Peggy Roelofs. Nadat onze beschermvrouwe, Burgemeester Marianne Schuurmans-Weideven het eerste schot had gelost gingen beiden vol de strijd aan met elkaar maar was het Ronald die uiteindelijke aan het langste eind trok. Ronald en Debby mogen zich hiermee voor een jaar ‘koning en koningin’ noemen. De feestelijke inhuldiging zal plaatsvinden op zaterdag 21 april a.s. om 18.30 uur aan de Molenstraat 22b te Angeren. Om 19.30 uur zal er dan een korte rondgang plaatsvinden met het nieuwe koningspaar waarna om 20.00 uur het feestelijke koningsbal zal plaatsvinden in het Dorpshuis, Emmastraat 23 te Angeren onder de muzikale klanken van de band “Kiep Movin” U bent hier alle van harte voor uitgenodigd. De toegang tot het koningsbal is gratis.

Uiteraard vielen er deze dag ook nog vele andere prijzen te verdienen:
Prijsschieten volwassenen:
1e Prijs: Marcel Goris
2e Prijs: Wesley van de meer
3e Prijs: Henk Polman
4e Prijs: Wilma Groenewegen

Prijsschieten Jeugd:
1e Prijs: Jochem Dreise, 20 punten
2e Prijs: Teun Dreise, 10 punten (in de natelling)
3e Prijs: Brandon de Vos, 10 punten

Ook bij het bielemannen ging de strijd weer los. De 3e plaats was voor Michel Balduk met een tijd van 3.00 minuten. Tom Loeters behaalde een 2e plaats met een tijd van 52 seconden en de titel beste bieleman 2018 is dit jaar voor Dick Franke met een tijd van 46.5 seconden.

Wie wordt de nieuwe Schutterskoning 2018?

Op zondag 8 april is het weer tijd voor het jaarlijks koningschieten van het Schuttersgilde St. Bavo Angeren. Dit jaar wederom gelijk met de lentekriebels. Ieder jaar is het Schuttersgilde St. Bavo het eerste gilde van de gemeente Lingewaard die zijn koningschieten organiseert. Wij hopen aan het eind van deze dag onze nieuwe schutterskoning aan u te mogen presenteren. Wij zullen u deze dag natuurlijk ook weer voorzien van de nodige activiteiten en lekkere hapjes en drankjes. Daarom nodigen wij u dan ook van harte uit om een kijkje te komen nemen op de inmiddels vertrouwde locatie op het kermisterrein aan de Zahnstraat. Wij beginnen deze dag wel iets eerder dan u normaal gesproken van ons gewend bent.

Het programma van is als volgt:
11.30 uur: Verzamelen aan de Zahnstraat
11.45 uur: Muzikale opening, vendelhulde en openingswoord door de voorzitter
12.30 uur: Start prijsschieten (Volwassenen en jeugd)
13.00 uur: Start Bieleman wedstrijden
14.00 uur: Start Koningschieten
16.00 uur: Installatie nieuwe schutterskoning en prijsuitreiking.

Wij hopen u allen te mogen begroeten op deze dag.

Uitslag Gelders kampioenschap vendelzwaaien indoor

Op zondag 25 maart hebben de vendeliers van Schuttersgilde St. Bavo Angeren weer meegedaan aan het jaarlijkse Gelders kampioenschappen vendelzwaaien indoor. Dit jaar gehouden bij de Schutterij E.M.M. Giesbeek. Een mooi aangeklede “feesttent” vormde het decor voor dit prachtige festijn.  En zowel bij de senioren als bij de aspiranten deden vendeliers voor de eerste keer mee, zo ook bij St. Bavo. Zij werden aangemoedigd door hun eigen leden en het bestuur van St. Bavo. Aan het einde van de dag werd hun optreden beloond met mooie prijzen:

Senioren klassiek: 17.5 punt een 2e prijs
Aspiranten klassiek: 15 punten een 1e prijs

Individueel acrobatisch: 
Michel Balduk: 72 punten een 3e prijs
Tom Loeters: 71 punten geen prijs
Wouter Ruijsch: 68,5 punten geen prijs

Alle foto’s zijn te vinden op de fotopagina.

Rabobank clubkas campagne 2018

Ook het Schuttersgilde St Bavo Angeren doet dit jaar weer mee aan de Rabobank clubkas campagne! Help jij het Schuttersgilde St Bavo ook? Word lid van de Rabobank voor 1 april 2018 en STEM in mei! Lees snel verder…….

Met de Rabobank Clubkas Campagne steunt Rabobank Oost Betuwe het rijke verenigingsleven in Lingewaard en Overbetuwe. Hiervoor stelt De Rabobank een bedrag van € 75.000,- beschikbaar. De leden van de bank bepalen hoe dit geld verdeeld gaat worden.

Hoe werkt het? Ieder lid mag van 15 tot en met 30 mei 2018 in totaal vijf stemmen uitbrengen op zijn of haar favoriete vereniging. Elke stem is geld waard. Dus hoe meer stemmen een vereniging krijgt, hoe meer geld dit oplevert. De leden die mogen stemmen, ontvangen voor de stemperiode begint een persoonlijke code en uitleg over de stemprocedure.

Let op! Alleen leden van de Rabobank Oost Betuwe mogen stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid. Ben je nog geen lid, maar wel klant dan kun je tot 1 april 2018 lid worden en meestemmen tijdens de campagne. Het lidmaatschap kun je aanvragen via de website van de bankwww.rabobank.nl/oostbetuwe, onder het blokje “De voordelen van het lidmaatschap”.

Nadat je lid bent geworden ontvang je een per mail of per post een unieke code waarmee je kunt stemmen. Stemmen kan van dinsdag 15 mei tot en met woensdag 30 mei 2018.

Alles nog even op een rijtje: Klant bij de Rabobank maar nog geen lid? Vraag het lidmaatschap aan via www.rabobank.nl/oostbetuwe, onder het blokje “De voordelen van het lidmaatschap”. Na ontvangst unieke code stemmen tijdens periode 15-5 t/m 30-5-2018.

Vraag je vrienden, kennissen en familie om te stemmen op Schuttersgilde St. Bavo Angeren. Wij kunnen het geld goed gebruiken om ook in de toekomst de diverse evenementen in Angeren en omstreken van een muzikale noot te kunnen voorzien.

Doen mee! Word lid en STEM!

Alvast bedankt!

Donateursactie 2018

Vanaf aanstaande zondag 25 februari tot en met zaterdag 3 maart 2018 komen de leden van het Schuttersgilde St. Bavo weer langs de deur voor de jaarlijkse donateursactie. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de vereniging een financieel steuntje te geven. Wij zullen uw financiële bijdrage dit jaar onder meer gaan gebruiken voor een stukje ledenwerving (wat zeer hard nodig is voor het voortbestaan van de vereniging) en voor de aanschaf van uniformen (of delen daarvan) en instrumenten.

Wij bevelen deze donateursactie dan ook van harte bij u aan!

Alvast bedankt voor uw bijdrage namens het gehele Schuttersgilde. 

Herhaalde oproep wijziging ophaaldata oud papier.

Het Schuttersgilde St. Bavo heeft gisteravond 30 januari op diverse plaatsen in Angeren oud papier langs de weg zien staan. Dit vinden wij erg vervelend. Het kan een vergissing zijn maar het kan deze mensen ook maar zo ontgaan zijn dat de ophaaldata zijn gewijzigd.

Daarom nogmaals de herhaalde oproep. De data voor het ophalen van het oud papier zijn gewijzigd. Niet meer op de laatste dinsdag van de maand maar sinds 1 januari 2018 op de eerste dinsdag van de maand.

De eerst volgende keer zullen wij het oud papier ophalen aanstaande dinsdag 6 februari 2018. Daarna weer op dinsdag 6 maart 2018. Zie voor de volledige berichtgeving omtrent de wijziging verder op onze website en op onze facebook pagina.

Optreden Eldenstaete Arnhem

Op woensdag 13 december heeft het Schuttersgilde een optreden verzorgd bij Pleyade, locatie Eldenstaete te Arnhem. Met een afwisseling van vlotte marsen en de traditionele kerstmuziek heeft het Schuttersgilde de bewoners getrakteerd op een mooie muzikale avond.

Meer foto’s op de fotopagina.

WIJZIGING OUD PAPIER!!!

Op verzoek van afvalverwerker SUEZ is in overleg met de Gemeente Lingewaard en het Schuttersgilde St. Bavo besloten de ophaaldata voor het oud papier met ingang van 01-01-2018 te wijzigen. Voor SUEZ was het te druk op de laatste dinsdag van de maand. Daarom verhuist het oud papier vanaf 1 januari naar de 1e dinsdag van iedere maand.

De komende maanden ziet de planning er als volgt uit. In december 2017 zal op dinsdag 19 december (i.v.m. kerst) het oud papier worden opgehaald. Daarna voor het eerst op de 1e dinsdag van de maand op dinsdag 2 januari. Vanaf dat moment dus iedere 1e dinsdag van de maand.

Hopend u hiermee voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

Schuttersgilde St. Bavo.

Erelid Barend Maters overleden

Op donderdag 5 oktober 2017 bereikte ons het droevige bericht dat ons erelid Barend Maters was overleden. Barend was ernstig ziek.  Barend heeft veel gedaan voor het Schuttersgilde en is om die reden ook erelid geworden. Op verzoek van de familie heeft het Schuttersgilde op donderdag 24 augustus jl. nog een serenade gebracht bij Barend en zijn vrouw Martha omdat zij 50 jaar getrouwd waren. Barend en zijn vrouw Martha waren zeer verrast en genoten zichtbaar van de serenade. Nu moesten wij afscheid nemen van Barend. Op maandag 9 oktober 2017 is een delegatie aanwezig geweest bij de afscheidsdienst in Zalencentrum De Valom om Barend een laatste groet te brengen.

Barend, bedankt voor alles wat je voor het Schuttersgilde St. Bavo hebt gedaan! Rust zacht!

Barend Maters is 77 jaar geworden. 

Bavodag en Koningshulde

Op zondag 1 oktober vierde het Schuttersgilde haar jaarlijkse bavodag. Dit jaar werd het een dag met een druk tijdschema omdat aansluitend aan de viering van bavodag het verplaatste koningsbal zou plaatsvinden. Om 9.45 uur vertrok de stoet naar de St. Bavokerk voor het bijwonen van de kerkdienst. Onder begeleiding van diaken Ronald Heinen en alle medewerking van het gilde was het weer een mooie viering. Na de traditionele vendelhulde op het kerkplein vertrok de stoet snel terug naar het dorpshuis. Terug in het dorpshuis stond er weer een overheerlijke lunch klaar.

Na de lunch was het tijd geworden voor de bedankjes en huldigingen. Willie Bergervoet werd bedankt voor het maken van het nieuwe doek voor ons koningszilver. Een mooie blauwe. Willie is nog bezig met het maken van nieuwe sjerpen voor ons keizerspaar. De inmiddels gestopte bestuursleden John Peters, Debby Slinkman, Ronald Dikker en Elly Buurman werden bedankt voor de tijd die zij in het bestuur hebben gezeten. Ook het dorpshuis, koningspaar en keizerspaar werden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. 

Daarnaast werden de volgende personen gehuldigd voor hun jubileum:
Marcel Goris, 12,5 jaar lid
Felix Loeters, 25 jaar lid
Frank van Bon, 25 jaar lid
Truus Dikker, 25 jaar lid
Ben Selman: 25 jaar lid 
Annemiek Peters, 25 jaar lid
John Peters, 40 jaar lid
Peter Helbig, 50 jaar lid
Koos Roelofs, 60 jaar lid
Jan Peters, 60 jaar lid
Jan Molthoff: 60 jaar lid


Aansluitend aan de huldigingen werd bij onze beschermvrouwe, Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven, het bijbehorende zilver omgehangen. Tijdens het koningschieten op zondag 2 april jl. heeft zij deze functie officieel aanvaard. Omdat toen het bijbehorende schildje nog niet klaar was, is besloten dit tijdens de viering van bavodag te doen. Onder de klanken van het Wilhelmus werd door de aanwezige officieren het zilver officieel omgehangen. Daarmee was de installatie van onze beschermvrouwe een feit. En hiermee werd de viering van bavodag dan ook afgesloten.

In korte tijd werd de zaal omgetoverd tot feestzaal en maakte iedereen zich klaar voor het koningsbal. Om precies 14.30 uur trok het schuttersgilde met hun “nieuwe” koningspaar Jos en Brigitte Hendriks door de erehaag de feestzaal binnen. Traditiegetrouw vond er binnen nog een mooie vendelhulde plaats en daarna kon het koningsbal van start gaan. Onder de muzikale klanken van de band “Kiep Movin” werd het weer een mooi feest dan nog doorging tot 17.30 uur. Zo kregen Jos en Brigitte Hendriks dit jaar toch nog hun welverdiende Koningsbal.

Meer foto’s van de viering van bovodag en de koningshulde zijn te vinden op de fotopagina.