Uitslag Rabobank Clubkascampagne

Op woensdag 21 juni vond de uitreiking van de Rabobank Clubkascampagne plaats op de Markt in Huissen. Het Schuttersgilde St. Bavo heeft 66 stemmen gekregen wat goed is voor het mooie bedrag van € 320,70. Het bestuur en de leden van Schuttersgilde St. Bavo willen iedereen bedanken die zijn of haar stem heeft uitgebracht op ons Schuttersgilde. Wij zullen het geld gebruiken voor de aanschaf van nieuwe pluimen voor op onze colbag en voor nieuwe stropdassen. Iedereen onwijs BEDANKT!!

Verplaatst koningsbal op zondag 1 oktober 2017!

Een aantal weken geleden heeft er een korpsvergadering plaatsgevonden in het dorpshuis te Angeren. Door het koningspaar Jos en Brigitte Hendriks was een voorstel ingediend bij het bestuur voor een nieuwe datum voor hun koningsbal. Dit voorstel is voorgelegd aan de leden en door de vergadering akkoord bevonden.

Nu ook het dorpshuis en de muziek akkoord hebben gegeven kun wij het officieel aan u mededelen. Noteert u het daarom alvast in uw agenda. Het verplaatste koningsbal van 2017 zal plaatsvinden op zondag 1 oktober 2017, aansluitend aan de viering van bavodag in de middag.

Hoe deze dag en hoe met name het koningsbal er uit gaat zien is verder nog niet bekend. Wij houden u onder andere via de website en onze facebookpagina hiervan op de hoogte.

Kringdag Rijk van Nijmegen – de Betuwe 2017

Op zondag 11 juni heeft het Schuttersgilde St. Bavo weer meegedaan aan de jaarlijkse kringdag van de kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe. Dit jaar vond deze kringdag plaats in Beek (Gemeente Berg en Dal) bij de schutterij van B.U.B. 

Onze commandant, koningsbeschermers, koningspaar en tamboer-maître waren al vroeg op pad voor de officiële ontvangst en erewijn.  Daarna vond de commandantenbespreking plaats en werden alle belangrijke details van de dag doorgenomen. 

Alles was besproken en de sportieve strijd kon beginnen. En een strijd werd het wel, want het was erg warm. Na het nuttigen van het nodige vocht en suikers vond om 11.00 uur de start van de marswedstrijden plaats. Een tocht van 1,6 kilometer bracht ons van het kulturhus naar de sportvelden waar direct de defiléwedstrijden plaatsvonden. Na de officiele opening begonnen alle overige wedstrijden. De vendeliers vertoonden hun kunsten zowel klassiek als acrobatisch. De marketentsters deden mee aan hun wedstrijd op het marketentster terras en na een aantal jaren deed ook de drumfanfare weer mee aan de muziekwedstrijden waar zij een stilstaand werk en een marcherend werk ten gehore brachten voor de jury. 

Daarna was het een gezellig samenzijn in de feesttent onder het genot van een hapje en een drankje. 

Uiteindelijk leverde deze kringdag de volgende mooie prijzen op:

Marcheren: 2e prijs. Helaas was dit voor de derde keer op rij geen 1e prijs. Dit betekend automatisch een degradatie van de ereafdeling naar de vaandelafdeling. 
Defileren: 1e prijs.
Vendelen: 1e prijs.
Bij het individueel acrobatisch vendelen haalde Wouter Ruijsch een 2e prijs en Michel Balduk een 6e prijs. 
Marketentsterwedstrijden: 3e prijs
Muziekwedstrijden: 1e prijs

Daarnaast hadden we nog het hoogst aantal punten in overwaardering bij het defilé. Schuttersgilde St. Bavo werd uitgeroepen tot de correctste groep van deze dag en was Jochem Reulink de beste Tamboer-Maitre deze dag.

Kortom, wederom een geslaagde Kringdag. 

Binnenkort komen de foto’s online. 

Clubkas campagne 2017

Bent u lid van de Rabobank? Stem dan tussen 17 en 29 mei voor de Clubkas campagne 2017. Stem op Schuttersgilde St. Bavo!!

Rabobank Oost Betuwe heeft voor dit jaar weer een bedrag van € 75.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal gedeeld worden door het aantal stemmen dat is uitgebracht. Het bedrag vermenigvuldigd met het aantal stemmen op de vereniging is dan de extra bijdrage voor de vereniging.

Ook het Schuttersgilde St. Bavo is weer één van de muziekverenigingen die meedoet. We kunnen een extra steentje altijd goed gebruiken voor onder andere het onderhoud van onze instrumenten, aanschaf van nieuwe gildeattributen en de aanschaf van kledingstukken voor ons uniform.

Draagt u Schuttersgilde St. Bavo ook een warm hart toe? STEM  DAN OP ST. BAVO!!!

Bedankt!

Samenwerking “St. Bavo Angeren” en “Scoutingband Huissen”

Op Koningsdag is Schuttersgilde St. Bavo samen met Scoutingband Huissen de weg op gegaan om de optochten met versierde fietsen muzikaal te begeleiden.

Al vroeg in de ochtend gingen beide korpsen van start in de wijk Zilverkamp te Huissen om vervolgens marcherend de route te lopen rondom de Nielant en Loostraat. Daarna volgde er nog een muzikale aubade op het pleintje bij de basisscholen. Rond de klok van elf uur startten beide verenigingen bij het Kulturhus in Angeren met de versierde fietsoptocht. Daarna vond ook daar een muzikale aubade plaats.

Zowel in Huissen als in Angeren zag je mensen langs de kant van de weg vertwijfeld kijken naar de combinatie van “Huissen en Angeren”. Sinds kort is een samenwerking ontstaan tussen deze verenigingen. Al langere tijd zijn er leden actief bij beide verenigingen. Er ontstond toen al snel een idee om eens samen om tafel te gaan. Een samenwerking bleek er al snel in te zitten en dus is een kleine samengestelde commissie hiermee aan de slag gegaan. Het doel is: ‘verbindend bezig zijn en toch de eigen identiteiten behouden’.

Inmiddels zijn er muziekstukken van beide verenigingen ingestudeerd om samen de weg op te kunnen en wordt er onder leiding van beide dirigenten en de tambour-maître hard gewerkt aan de muziek en exercitie.

Voorlopig gaan we door met deze samenwerking want er staat genoeg op het programma dit jaar om elkaar op deze manier te ondersteunen.

Foto’s van Koningsdag zijn terug te vinden op de fotopagina. 

REVEILLE EN KONINGSBAL GAAN NIET DOOR!

Beste Leden van het Schuttersgilde St. Bavo, Beste Gildebroeders en Zusters, Beste inwoners van Angeren,

Om persoonlijke redenen heeft het Koningspaar moeten besluiten om de reveille, de Konigshulde en het Koningsbal NIET door te laten gaan op zaterdag 22 april a.s.  Op dit moment wordt er hard  gezocht naar een andere, geschiktere datum later dit jaar. Wanneer hierover meer duidelijkheid is zullen wij dit kenbaar maken via de website, Gemeente Nieuws, facebook en eventuele andere mediabronnen.
We realiseren ons als bestuur dat we er aan de late kant mee naar buiten komen, maar dat heeft ermee te maken dat onze korpsvergadering gisterenavond gepland stond, waarin o.a. dit besproken is.
“Onze excuses hiervoor”

Bestuur Schuttersgilde St. Bavo Angeren.

Jos Hendriks schijft historie

Op zondag 2 april was het jaarlijkse prijs en koningschieten van het Schuttersgilde St. Bavo. Het beloofde een mooie dag te gaan worden dus de weersvoorspelling was super te noemen.

Rond het middaguur verzamelden iedereen zich op het schietterrein aan de Zahnstraat en was er koffie en thee met Bavobrood. Na het openingswoord van Jessica Scholten werd de Burgemeester van de Gemeente Lingewaard, Mw. Marianne Schuurmans-Wijdeven geïnstalleerd als beschermvrouw van het Schuttersgilde St. Bavo. Op de vraag van het bestuur of zij dit wilde worden heeft zij deze functie aanvaard. Na de installatie, muzikale aubade en vendelhulde startte het prijsschieten.

Junioren:
1e prijs: Stijn Scholten
2e prijs: Rody Janssen
3e prijs: Stijn Scholten

Senioren:
1e prijs: Henk Polman
2e prijs: Cor Janssen
3e prijs: Wesley van der Meer
4e prijs: Daisy Verhoeven

Na het prijsschieten werd er ook weer gestreden voor de beste bieleman van 2017. Dit jaar ging deze titel naar Tom Loeters. Hij was veruit de snelste. Na alle wedstrijden begon het koningschieten. Nadat alle geüniformeerde leden zich onder de schietmast hadden verzameld en bij de huidige koning het koningszilver was afgenomen kwam dat altijd weer spannende moment. Wie zouden er gaan schieten? Dit jaar waren er 2 kandidaten: Onze huidige koning Jos Hendriks had besloten zijn titel te verdedigen en Elly Buurman besloot hem te vergezellen.

Na een spannende strijd was het Jos Hendriks die met de eer ging strijken. Na 70 schoten haalde Jos de laatste splinter van de vogel naar benden. Hij blijft samen met zijn vrouw Brigitte het koningspaar van ons Schuttersgilde voor het komende jaar. Jos schrijft hiermee historie want sinds de wijzigen van de reglementen een aantal jaren geleden, is Jos de eerste koning die het gelukt is om zijn titel te prolongeren.

Op zaterdag 22 april is de feestelijke hulde om 18.30 uur aan de Steeg 41 te Angeren. Om 20.00 uur is het koningsbal in het dorpshuis van Angeren.

 

Mw. Marianne Schuurmans-Wijdeven beschermvrouw van St. Bavo

In de Algemene Ledenvergadering van oktober 2016 kwam het voorstel om onze huidige burgemeester, Mw. Marianne Schuurmans-Wijdeven te benaderen als beschermvrouw van het Schuttersgilde St. Bavo. Hier werd door de vergadering volmondig mee ingestemd en dus werd zij hiervoor benaderd. Als vereniging waren wij zeer trots om te mogen vernemen dat zij deze functie wilde aanvaarden.

Tijdens de officiële opening van prijs en koningschieten werd zij officieel geïnstalleerd. Het Schuttersgilde St. Bavo heeft al jaren geen beschermheer of vrouw meer. De laatste beschermheer was Dhr. van Nispen tot Pannerden, oud burgemeester van de toenmalige Gemeente Bemmel. Traditiegetrouw heeft de functie van beschermvrouw een zeer waardevolle betekenis binnen de wereld van Schutterijen en Gilden. De beschermvrouw heeft de mogelijkheid en de vrijheid om op haar eigen manier inhoud te geven aan deze functie. Zij heeft een representatieve functie die haar netwerk kan gebruiken ten gunste van onze schutterij. Ze is zeer betrokken bij het wel en wee van de vereniging. Tevens kan zij een adviserende rol spelen naar het bestuur toe.

Wij als vereniging denken in Mw. Marianne Schuurmans-Wijdeven een goede beschermvrouw te hebben gevonden en wensen haar veel plezier toe met het invullen van deze functie.

 

Gelders Kampioenschap Vendelen indoor

Terwijl de laatste voorbereidingen werden getroffen voor het prijs en koningschieten waren de vendeliers alweer vroeg op pad. Voor het tweede jaar op rij viel het prijs en koningschieten van St. Bavo samen met het Gelders Kampioenschap vendelen indoor van de Gelderse Schuttersfederatie.

Het kampioenschap werd dit jaar georganiseerd door O.E.V. Millingen aan de Rijn en vond plaats in sporthal De Duffelt in Millingen.

Onze vendeliers behaalde de volgende prijzen:
De junioren Gwen Reijmers en Kim Molthoff behaalden met 17 punten een 1e prijs
De senioren Wouter Ruijsch, Michel Balduk, Lennard Wezendonk, Mandy Evers, Tom Loeters, Wendy Goris, Gwen Reijmers, Kim Molthoff, Glenn Puntman en Bjorn Buurman behaalden met 18,5 punten een 1e prijs.

Ook deden Tom Loeters, Michel Balduk, Wouter Ruijsch en Bjorn Buurman mee aan het individueel acrobatisch vendelen.  Tom Loeters behaalde hier de 1e prijs en mag zich een jaar lang Gelders Kampioen noemen!

Nieuw kleed voor het koningszilver

Op zaterdagavond 1 april tijdens een informeel samenzijn van het Schuttersgilde heeft onze koning Jos Hendriks het nieuwe kleed onthult met daarom de schildjes. Het “oude” rode kleed was niet mooi meer en nodig toe aan vervanging. Daar is de afgelopen weken hard aan gewerkt. 

Onze nieuwe marketentster Willie Bergevoet heeft een mooi nieuw kleed gemaakt. En deze heeft, hoe toepasselijk de kleur BLAUW gekregen. Door de dames Hannie Goris, Bets Polman en Brigitte Hendriks zijn alle schildjes grondig gereinigd en weer op het kleed gemaakt. 

Het kleed werd met een kort officieel gedeelte door onze koning onthult. 

Wij hopen dat dit nieuwe kleed tot in lengte van jaren door onze koningen mag worden gedragen en wij bedanken Wilie, Hannie, Bets en Brigitte voor hun bijdrage.