Donateursaktie 2019

Vanaf aanstaande zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 2019 komen de leden van het Schuttersgilde St. Bavo weer langs de deur voor de jaarlijkse donateursactie. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de vereniging een financieel steuntje te geven. Wij zullen uw financiële bijdrage dit jaar onder meer gaan gebruiken voor een stukje ledenwerving (wat zeer hard nodig is voor het voortbestaan van de vereniging) en voor de aanschaf van uniformen (nieuwe petten) en instrumenten.

Wij bevelen deze donateursactie dan ook van harte bij u aan!

Alvast bedankt voor uw bijdrage namens het gehele Schuttersgilde.

Angeren Bruist

Zaterdag 26 januari 2019 heeft Schuttersgilde St. Bavo meegedaan aan Angeren bruist. De hele middag hadden verenigingen uit Angeren de gelegenheid om zichzelf te presenteren. In het dorpshuis stonden kraampjes en waren er verschillende activiteiten.

St. Bavo heeft ’s middags gevendeld op het podium in de theaterzaal. Lennard en Stijn hebben verschillende slagen laten zien en samen klassiek gevendeld.

Verder had de schutterij een informatiestandje met daarop verschillende instrumenten om te proberen, fotoboeken met daarin de geschiedenis van de schutterij, waren de marketentsters er om een borrel en een hapje uit te delen en konden mensen ‘wie blaast de langste toon’ uitvoeren.

Ook enthousiast geworden en afgelopen zaterdag geen voucher meegenomen? U bent alsnog van harte welkom! Op woensdagavond repeteren de vendeliers van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal en de drumfanfare repeteert op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de theaterzaal.

“Angeren Bruist”

Onze vereniging gaat deelnemen aan “Angeren Bruist”.

Het doel van de middag is om senioren te activeren deel te nemen aan het sportieve en rijke culturele leven in Angeren en ook aan onze vereniging.
Het hele dorpshuis wordt op zaterdagmiddag 26 januari ingericht als marktplaats voor presentaties, workshops en clinics. Kortom………

“een bruisende middag vol activiteiten”

De middag kent een open inloopkarakter en duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Rond 14.30 uur zal wethouder Aart Slob een kort woordje aan de bezoekers richten.

10 verenigingen uit Angeren hebben aangegeven zich op deze middag te willen presenteren.

Wij als schuttersgilde St. Bavo staan achter de doelstelling van deze middag en willen een steentje bijdrage om de middag tot een succes te maken. Dit doen wij door een optreden te verzorgen met vendelen, instrumenten te laten proberen en een mooie winactie met ‘wie blaast de langste toon?’.

Iedereen is welkom!

Een hartelijk ontvangst kun je verwachten en de koffie staat klaar.
Zegt het voort, zegt te voort……

“Angeren bruist” is een initiatief van een werkgroep waarin naast Angerse verenigingen ook SWL (Stichting Welzijn Lingewaard) deelneemt. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Lingewaard.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat het een bruisende middag wordt.

Bestuur Schuttersgilde St. Bavo Angeren.

Sinterklaasintocht Heteren

Het was vandaag een koude en mooie dag. Na Zaanstad deed sinterklaas vandaag ook Heteren aan. Schuttersgilde St. Bavo verzorgde vandaag voor de 11e keer de muzikale omlijsting van de intocht. Om 13.30 uur vertrok de stoet vanaf zalencentrum “De Bongerd” naar de Rijnkade om daar sinterklaas en al zijn pieten een warm welkom te geven. Eenmaal aan wal had sinterklaas door de grote menigte de grootste moeite om boven aan de Kastanjelaan te komen. Maar eenmaal boven sprak sinterklaas een welkomstwoord uit aan alle kinderen van Heteren. Daarna vertrok de stoet onder begeleiding van het schuttersgilde St. Bavo terug naar “de bongerd” waar een mooi welkomstfeest losbarstte. Maar niet voordat ook het schuttersgilde de Sint welkom had geheten door een muzikale aubade en vendelhulde te geven.

Federatieve medaille van verdienste voor Henk Polman

Tijdens de viering van Bavodag werd Henk Polman door het bestuur extra in het zonnetje gezet. Henk was 50 jaar lid van het Schuttersgilde St. Bavo. Hiervoor ontvang Henk de gouden verenigingsspeld. Tevens was Henk ook 50 jaar muzikant. Henk is begonnen als slagwerker en later overgestapt op de sousafoon, wat Henk tot op de dag van vandaag nog steeds speelt. Voor het 50 jaar muzikant zijn ontving Henk de bijbehorende speld en oorkonde van de KNMO. En alsof dit nog niet genoeg was werd Henk onderscheiden door de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus met de medaille van verdienste en de daarbij behorende oorkonde.

De lijst was eigenlijk te lang om op te noemen. Als slagwerker is Henk ooit begonnen met lesgeven aan jeugdleden. Henk heeft zitting gehad binnen het bestuur en in diverse commissies. Zo heeft Henk onder andere in de jubileumcommissie gezeten van het 40-, 50-, en 60 jarig bestaan. Daarnaast zorgt Henk samen met zijn vaste rechterhand en collega sousafonist Henk Janssen, dat de kerk, feesttent of zaal voor de vereniging altijd mooi aangekleed zijn met vlaggen. Henk is ook al sinds jaar en dag de man van de technische dienst. Moet er iets aangesloten of vastgebonden worden, of werkt er iets niet; vraag Henk en het is zo geregeld. Toen het bestuur 15 jaar geleden iets anders wilde doen tijdens het koningschieten was het Henk Polman die de bieleman wedstrijden ging organiseren. Hij benaderde hiervoor zijn zwager en tot op de dag van vandaag doet Henk dit nog steeds. Kortom, een man met een blauw hart en daarom heeft Henk deze medaille dan ook dubbel en dwars verdient.

Henk, namens de hele verenging van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Viering Bavodag 2018

Op zondag 7 oktober vierde het Schuttersgilde haar jaarlijkse bavodag. Om 9.45 uur vertrok de stoet naar de St. Bavokerk voor het bijwonen van de kerkdienst. Onder de aanwezigen in de stoet onder andere een delegatie van het bestuur van de Schutterskring Rijk van Nijmegen-de Betuwe met hun kringkoning Bert Janssen en van het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. Onder begeleiding van Pastor John Rademakers en alle medewerking van het Schuttersgilde was het weer een mooie viering. Na de traditionele vendelhulde op het kerkplein vertrok de stoet snel terug naar het dorpshuis. En terug in het dorpshuis stond er weer een overheerlijke lunch klaar. Pastor John Rademakers en ook onze beschermvrouwe, Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven sloten hierbij aan.

Na de lunch was het tijd geworden voor de bedankjes en huldigingen. Willy en Gerda van Bon werden bedankt voor het jarenlang beschikbaar stellen van hun woning als opslag voor de uniformen. Door de vernieuwde indeling van ons “hok” ik het dorpshuis zijn de uniformen nu in het Dorpshuis komen te hangen achter slot en grendel. Cor Janssen is het afgelopen jaar teruggetreden uit het bestuur en werd daarvoor ook in het zonnetje gezet. Aanwezig waren ook de bielemannen van de schutterij Gijsbrecht van Aemstel Doornenburg. Dit voorjaar tijdens de lentekriebels hebben zij voor het 15e jaar de bieleman wedstrijden georganiseerd. Een bijzonder moment. Zij werden daarom ook in het zonnetje gezet en kregen hiervoor een mooi aandenken. Eveneens was er een bos bloemen voor Herman Horzelenberg van het bedrijf Horzelenberg Boomvoorziening uit Angeren. Herman levert al jaren de stammen voor de bieleman wedstrijden. Ook de medewerkers van het dorpshuis werden weer bedankt voor hun medewerking en goede organisatie van Bavodag. Voor Antoon en Dionza Schraven (beheerders dorpshuis) een bijzonder moment omdat het voor hen tevens de aller laatste bavodag was. Zij dragen per 1 januari het stokje over aan de nieuwe beheerders. Als laatste werd het koningspaar Ronald en Debby bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar.

Daarnaast werden de volgende personen gehuldigd voor hun jubileum:
Alex Knipping: 50 jaar lid
Jochem en Rianne Reulink: Beiden 25 jaar lid
Henk Polman: Henk was 50 jaar lid van de vereniging en ontving hiervoor net als de anderen de verenigingsspeld. Maar Henk was tevens ook 50 jaar muzikant en ontving hiervoor de daarbij behorende speld van de KNMO. Daarna wachtte Henk nog een verrassing. De bestuursleden van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus waren er natuurlijk niet voor niets. Voor zijn jarenlange inzet binnen de vereniging werd Henk onderscheiden met de medaille van verdiensten van de Gelderse Schuttersfederatie.

Na al deze mooie bedankjes en huldigingen werd er onder het genot van een drankje nog even nagepraat en werd bavodag 2018 afgesloten.

Federatieve Schuttersdag

Na een lange en mooie zomervakantie was het schuttersgilde vanaf 22 augustus weer druk aan het repeteren geslagen. Want op 9 september was het weer tijd voor de Federatieve Schuttersdag. Een afsluitend concours van de Gelderse Federatie St. Hubertus. Hieraan kunnen alle leden van de vier Gelderse Schutterskringen deelnemen. Dit jaar was er een deelnemersveld van 34 verenigingen. De Federatieve Schuttersdag werd dit jaar georganiseerd door Schutterij Claudius Civilis uit Pannerden.

Al om 8.00 uur gingen de eerste schutters met de veerpont richting Pannerden voor de officiële ontvangst en de erewijn. Na de inspectie van de erewacht en de officiële opening was Schuttersgilde St. Bavo als 8e deelnemers aan de beurt. Na het defilé volgens een marsroute door Pannerden van zo´n 2.5 kilometer. Aansluitend volgden nog de vendelwedstrijden, marketentsterwedstrijden en uiteraard het Federatief Koningschieten waar het allemaal om draait deze dag. Schuttersgilde St. Bavo ging uiteindelijk met de volgende prijzen naar huis.

Marcheren: 141 punten een 1e prijs
Defileren: 160 punten een 2e prijs
Vendelen senioren klassiek: 18 punten een 1e prijs
Vendelen aspiranten klassiek: 13,5 punten een 3e prijs
Marketentsters: 3e prijs

Bij het individueel acrobatisch vendelen senioren haalde Tom Loeters met 73 punten de 3e plaats binnen. Wouters Ruijsch was de beste individueel acrobatisch vendelier deze dag, want hij werd 1e met 79,5 punten.

Het was weer een zeer geslaagde dag.

Zomeravond concert startsein van de zomervakantie

Gisteravond heeft het schuttersgilde zomaar een zomeravond concert gegeven ergens op een locatie in Angeren. Dit om de vakantie in te luiden. Er was deze eerste keer gekozen voor een locatie ergens in de omgeving van “De Pauw”. Het was een prachtige warme zomeravond en de klanken klonken dan ook heerlijk door de Viswei en omstreken.

Nu gaat het schuttersgilde genieten van een welverdiende zomervakantie. Vanaf woensdag 22 augustus starten de repetities weer. 

Enkele foto’s van het zomeravond concert zijn te vinden op de fotopagina en met filmpjes op YouTube en op onze Facebookpagina. 

Een zomaar zomeravond concert…………………

Een zomaar zomeravond concert. Kan dit? Natuurlijk. Gezellig een uurtje muziek op een mooie zomeravond en op een willekeurige locatie ergens in Angeren. Een initiatief van het Schuttersgilde St. Bavo. Op woensdagavond 4 juli is de eerste uitvoering van dit zomaar zomeravondconcert. We zullen ons dan ergens in de omgeving van “De Pauw” gaan begeven om de inwoners van een vrolijk deuntje te voorzien. We zullen statige marsen afwisselen met mooie concertwerken. U komt toch ook kijken? Woensdagavond 4 juli van 19.00 tot 20.00 uur ergens in de omgeving van “de Pauw” dus….Tot dan!

Umdracht

Zondag 24 juni vond de jaarlijkse umdracht plaatst in de St.Bavo kerk in Angeren. Alle vrijwilligers hadden weer alles op alles gezet om de traditie van de umdracht voort te laten duren. Traditiegetrouw hebben ook wij daar weer onze medewerking aan verleend. We verzamelden om 9.30 uur bij de Coop in waarna we rond 9.45 uur naar de kerk trokken met muziek. In de kerk hebben we de eucharistieviering bijgewoond. Tijdens de viering speelde onder andere de drumfanfare muziek. Na de viering trok de hele stoet weer langs de beide kerkhoven en door de tuinen van de pastorie. Na de gezamenlijke afsluiting in de kerk vond er nog een vendelhulde plaats op het kerkplein. Daarna sloten we deze mooie viering af door met z’n allen een kopje koffie te drinken op het kerkplein.