Federatieve medaille van verdienste voor Henk Polman

Tijdens de viering van Bavodag werd Henk Polman door het bestuur extra in het zonnetje gezet. Henk was 50 jaar lid van het Schuttersgilde St. Bavo. Hiervoor ontvang Henk de gouden verenigingsspeld. Tevens was Henk ook 50 jaar muzikant. Henk is begonnen als slagwerker en later overgestapt op de sousafoon, wat Henk tot op de dag van vandaag nog steeds speelt. Voor het 50 jaar muzikant zijn ontving Henk de bijbehorende speld en oorkonde van de KNMO. En alsof dit nog niet genoeg was werd Henk onderscheiden door de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus met de medaille van verdienste en de daarbij behorende oorkonde.

De lijst was eigenlijk te lang om op te noemen. Als slagwerker is Henk ooit begonnen met lesgeven aan jeugdleden. Henk heeft zitting gehad binnen het bestuur en in diverse commissies. Zo heeft Henk onder andere in de jubileumcommissie gezeten van het 40-, 50-, en 60 jarig bestaan. Daarnaast zorgt Henk samen met zijn vaste rechterhand en collega sousafonist Henk Janssen, dat de kerk, feesttent of zaal voor de vereniging altijd mooi aangekleed zijn met vlaggen. Henk is ook al sinds jaar en dag de man van de technische dienst. Moet er iets aangesloten of vastgebonden worden, of werkt er iets niet; vraag Henk en het is zo geregeld. Toen het bestuur 15 jaar geleden iets anders wilde doen tijdens het koningschieten was het Henk Polman die de bieleman wedstrijden ging organiseren. Hij benaderde hiervoor zijn zwager en tot op de dag van vandaag doet Henk dit nog steeds. Kortom, een man met een blauw hart en daarom heeft Henk deze medaille dan ook dubbel en dwars verdient.

Henk, namens de hele verenging van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Viering Bavodag 2018

Op zondag 7 oktober vierde het Schuttersgilde haar jaarlijkse bavodag. Om 9.45 uur vertrok de stoet naar de St. Bavokerk voor het bijwonen van de kerkdienst. Onder de aanwezigen in de stoet onder andere een delegatie van het bestuur van de Schutterskring Rijk van Nijmegen-de Betuwe met hun kringkoning Bert Janssen en van het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. Onder begeleiding van Pastor John Rademakers en alle medewerking van het Schuttersgilde was het weer een mooie viering. Na de traditionele vendelhulde op het kerkplein vertrok de stoet snel terug naar het dorpshuis. En terug in het dorpshuis stond er weer een overheerlijke lunch klaar. Pastor John Rademakers en ook onze beschermvrouwe, Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven sloten hierbij aan.

Na de lunch was het tijd geworden voor de bedankjes en huldigingen. Willy en Gerda van Bon werden bedankt voor het jarenlang beschikbaar stellen van hun woning als opslag voor de uniformen. Door de vernieuwde indeling van ons “hok” ik het dorpshuis zijn de uniformen nu in het Dorpshuis komen te hangen achter slot en grendel. Cor Janssen is het afgelopen jaar teruggetreden uit het bestuur en werd daarvoor ook in het zonnetje gezet. Aanwezig waren ook de bielemannen van de schutterij Gijsbrecht van Aemstel Doornenburg. Dit voorjaar tijdens de lentekriebels hebben zij voor het 15e jaar de bieleman wedstrijden georganiseerd. Een bijzonder moment. Zij werden daarom ook in het zonnetje gezet en kregen hiervoor een mooi aandenken. Eveneens was er een bos bloemen voor Herman Horzelenberg van het bedrijf Horzelenberg Boomvoorziening uit Angeren. Herman levert al jaren de stammen voor de bieleman wedstrijden. Ook de medewerkers van het dorpshuis werden weer bedankt voor hun medewerking en goede organisatie van Bavodag. Voor Antoon en Dionza Schraven (beheerders dorpshuis) een bijzonder moment omdat het voor hen tevens de aller laatste bavodag was. Zij dragen per 1 januari het stokje over aan de nieuwe beheerders. Als laatste werd het koningspaar Ronald en Debby bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar.

Daarnaast werden de volgende personen gehuldigd voor hun jubileum:
Alex Knipping: 50 jaar lid
Jochem en Rianne Reulink: Beiden 25 jaar lid
Henk Polman: Henk was 50 jaar lid van de vereniging en ontving hiervoor net als de anderen de verenigingsspeld. Maar Henk was tevens ook 50 jaar muzikant en ontving hiervoor de daarbij behorende speld van de KNMO. Daarna wachtte Henk nog een verrassing. De bestuursleden van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus waren er natuurlijk niet voor niets. Voor zijn jarenlange inzet binnen de vereniging werd Henk onderscheiden met de medaille van verdiensten van de Gelderse Schuttersfederatie.

Na al deze mooie bedankjes en huldigingen werd er onder het genot van een drankje nog even nagepraat en werd bavodag 2018 afgesloten.

Federatieve Schuttersdag

Na een lange en mooie zomervakantie was het schuttersgilde vanaf 22 augustus weer druk aan het repeteren geslagen. Want op 9 september was het weer tijd voor de Federatieve Schuttersdag. Een afsluitend concours van de Gelderse Federatie St. Hubertus. Hieraan kunnen alle leden van de vier Gelderse Schutterskringen deelnemen. Dit jaar was er een deelnemersveld van 34 verenigingen. De Federatieve Schuttersdag werd dit jaar georganiseerd door Schutterij Claudius Civilis uit Pannerden.

Al om 8.00 uur gingen de eerste schutters met de veerpont richting Pannerden voor de officiële ontvangst en de erewijn. Na de inspectie van de erewacht en de officiële opening was Schuttersgilde St. Bavo als 8e deelnemers aan de beurt. Na het defilé volgens een marsroute door Pannerden van zo´n 2.5 kilometer. Aansluitend volgden nog de vendelwedstrijden, marketentsterwedstrijden en uiteraard het Federatief Koningschieten waar het allemaal om draait deze dag. Schuttersgilde St. Bavo ging uiteindelijk met de volgende prijzen naar huis.

Marcheren: 141 punten een 1e prijs
Defileren: 160 punten een 2e prijs
Vendelen senioren klassiek: 18 punten een 1e prijs
Vendelen aspiranten klassiek: 13,5 punten een 3e prijs
Marketentsters: 3e prijs

Bij het individueel acrobatisch vendelen senioren haalde Tom Loeters met 73 punten de 3e plaats binnen. Wouters Ruijsch was de beste individueel acrobatisch vendelier deze dag, want hij werd 1e met 79,5 punten.

Het was weer een zeer geslaagde dag.

Zomeravond concert startsein van de zomervakantie

Gisteravond heeft het schuttersgilde zomaar een zomeravond concert gegeven ergens op een locatie in Angeren. Dit om de vakantie in te luiden. Er was deze eerste keer gekozen voor een locatie ergens in de omgeving van “De Pauw”. Het was een prachtige warme zomeravond en de klanken klonken dan ook heerlijk door de Viswei en omstreken.

Nu gaat het schuttersgilde genieten van een welverdiende zomervakantie. Vanaf woensdag 22 augustus starten de repetities weer. 

Enkele foto’s van het zomeravond concert zijn te vinden op de fotopagina en met filmpjes op YouTube en op onze Facebookpagina. 

Een zomaar zomeravond concert…………………

Een zomaar zomeravond concert. Kan dit? Natuurlijk. Gezellig een uurtje muziek op een mooie zomeravond en op een willekeurige locatie ergens in Angeren. Een initiatief van het Schuttersgilde St. Bavo. Op woensdagavond 4 juli is de eerste uitvoering van dit zomaar zomeravondconcert. We zullen ons dan ergens in de omgeving van “De Pauw” gaan begeven om de inwoners van een vrolijk deuntje te voorzien. We zullen statige marsen afwisselen met mooie concertwerken. U komt toch ook kijken? Woensdagavond 4 juli van 19.00 tot 20.00 uur ergens in de omgeving van “de Pauw” dus….Tot dan!

Umdracht

Zondag 24 juni vond de jaarlijkse umdracht plaatst in de St.Bavo kerk in Angeren. Alle vrijwilligers hadden weer alles op alles gezet om de traditie van de umdracht voort te laten duren. Traditiegetrouw hebben ook wij daar weer onze medewerking aan verleend. We verzamelden om 9.30 uur bij de Coop in waarna we rond 9.45 uur naar de kerk trokken met muziek. In de kerk hebben we de eucharistieviering bijgewoond. Tijdens de viering speelde onder andere de drumfanfare muziek. Na de viering trok de hele stoet weer langs de beide kerkhoven en door de tuinen van de pastorie. Na de gezamenlijke afsluiting in de kerk vond er nog een vendelhulde plaats op het kerkplein. Daarna sloten we deze mooie viering af door met z’n allen een kopje koffie te drinken op het kerkplein. 

Onthulling plaquette ter nagedachtenis aan Dr. Pieters

Eerst even terug in de tijd. In 1953 vestigde zich in Angeren de heer Pieters als huisarts. Behalve als goede huisarts heeft hij ook veel gedaan voor het dorp Angeren en zijn bewoners. In 1978 is de heer Pieters op 52 jarig leeftijd overleden. In 1980 is men begonnen met de bouw van woningen aan de Pietershof. Dit hofje was in maart 1982 gereed en het werd officieel geopend. Ter nagedachtenis aan en ter ere van dr. Pieters is dit straatje naar hem vernoemd. Er is een leuk plekje gereserveerd waar twee zitbanken stonden met een tafel en er werd ook een fontein geplaatst. Kortom een leuk plekje in Angeren om te wonen. Helaas werkt De fontijn niet meer maar is deze mooi opgefleurd met bloemen. Op initiatief van één van de bewoners van de Pietershof, Frits Botterblom, en in samenwerking met de Historische Kring Angeren is er een mooie plaquette gemaakt ter nagedachtenis en ter ere van Dr. Pieters. Dr. Pieters was ook erevoorzitter van het Schuttersgilde St. Bavo. Reden genoeg om de aanvraag voor muzikale ondersteuning bij deze onthulling te accepteren.

Op woensdagavond 6 juni zou Dr. Pieters 93 jaar zijn geworden. Een mooi moment om een plaquette te onthullen. Het was erg warm en dat was wel te merken in de dikke uniformkleding. Helaas ook een beetje onderbezet maar desondanks kwam het Schuttersgilde goed voor de dag. Onder de muzikale klanken van de drumfanfare werd dan ook de plaquette feestelijk onthuld door de initiatiefnemer zelf. Na een officiële serenade en een vendelhulde werd de komst van de plaquette feestelijk gevierd met het lang zal ze leven. Na een aantal gastsprekers kon iedereen in alle rust onder het genot van een kopje koffie de plaquette.

Intocht avondvierdaagse Bemmel

Op vrijdagavond 1 juni heeft het Schuttersgilde St. Bavo voor het eerst de intocht van de avondvierdaagse in Bemmel muzikaal ondersteund. Dit was een daverend succes. Samen met drumfanfare ESKA uit Bemmel, Jong St. Sebastianus Gendt en de show-en marchingband St. Sebastianus Gendt was het een muzikaal festijn. De muziekverenigingen en wandelaars verzamelden zich op het schoolplein van Basisschool “De Vlinderboom” aan de Dorpsstraat. Schuttersgilde St. Bavo was als 3e muziekvereniging aan de beurt en trok onder toeziend oog van vele belangstellenden en wandelaars door het centrum van Bemmel en bracht de wandelaar zo naar hun eindbestemming, de Kinkel. Het was een geweldige ervaring voor het Schuttersgilde om hier aan deel te mogen nemen.

Uitslagen Kringdag Rijk van Nijmegen – de Betuwe in Gendt

Op zondag 27 mei 2018 heeft het Schuttersgilde St. Bavo deelgenomen aan de jaarlijkse Kringdag Rijk van Nijmegen – de Betuwe. Voor dit jaar voor het gilde een thuiswedstrijd want de Kringdag werd georganiseerd door schutterij St. Sebastianus uit Gendt. Deze Kringdag stond in het teken van vernieuwing met als thema “Een kleurrijk feest”.

Om 10.00 uur verzamelde het gehele gilde zich op de Raalt in Gendt bij één van haar leden waarna er netjes werd afgemarcheerd naar het concoursterrein. Tja, en het was erg warm die dag. En die warmte werd snel voelbaar want het was maar 2 straten lopen tot aan het concoursterrein en het zweet was toch bij iedereen al uitgebroken. Maar toch was het tijdens de mars- en defilé wedstrijd goed te doen. Waar de zon af en toe schuil ging achter de wolken en de marsroute relatief kort was, was het goed uit te houden in het warme uniform.

Eenmaal terug op het concoursterrein was er na de officiële opening een gezamenlijke erewijn en daarna werd er door alle schutters gestreden om de prijzen. Schuttersgilde St. Bavo ging uiteindelijk met de volgende prijzen naar huis:

Marcheren: 123 punten een 3e prijs
Defiléleren: 165 punten een 2e prijs
Vendelen senioren klassiek: 19 punten een 1e prijs
Vendelen aspiranten klassiek: 13,5 punten een 3e prijs
Vendelen individueel acrobatisch senioren: Tom Loeters 77,50 punten een eerste prijs, Wouter Ruijsch 75,00 punten een derde prijs. Michel Balduk haalde met 59,50 punten helaas geen prijs.
De marketentster haalden met hun optreden een score van 47,50 punten.

Onze Koning Ronald Dikker is er helaas net niet in geslaagd om de nieuwe Kringkoning te worden. Wel wist hij tijdens het prijsschieten één van de vleugels van de vogel naar beneden te schieten. Onze koningin Debby Slinkman heeft zich kostelijk vermaakt met het spel “Stef Stuntpiloot” en zelfs haar speelronde tegen drie andere koninginnen gewonnen.

Ondanks de warmte hebben we weer mooie prijzen behaald en kunnen we terugkijken op een geslaagde Kringdag.

Rabobank clubkas campagne 2018

De Rabobank clubkas campagne staat weer voor de deur. Bent u lid van de Rabobank? Stem dan tussen 15 en 30 mei voor de Clubkas campagne 2018. Stem op Schuttersgilde St. Bavo!!

Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe heeft voor dit jaar voor de Gemeenten Lingewaard en Oost Betuwe weer een bedrag van € 75.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal gedeeld worden door het aantal stemmen dat is uitgebracht. Het bedrag vermenigvuldigd met het aantal stemmen op de vereniging is dan de extra bijdrage voor de vereniging.

Ook het Schuttersgilde St. Bavo is weer één van de muziekverenigingen die dit jaar meedoet. We kunnen een extra steentje altijd goed gebruiken voor onder andere het onderhoud van onze instrumenten, aanschaf van nieuwe gildeattributen en de aanschaf van kledingstukken voor ons uniform.

Draagt u Schuttersgilde St. Bavo ook een warm hart toe? STEM DAN OP ST. BAVO!!! Ga naar de website van Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe via deze link of klik op deze link om direct uw stem uit te brengen!

Bedankt