**** LINGEWAARD KONINGSCHIETEN UITGESTELD!! ****

Belangrijke mededeling voor de koning en alle oud koningen en koninginnen van het Schuttersgilde St. Bavo, die zich hebben opgegeven om deel te nemen aan het Lingewaard Koningschieten in Doornenburg op 20 augustus 2017.

Afgelopen dinsdagavond is er een spoedoverleg geweest in het Schuttersgebouw in Doornenburg over het Lingewaard koningschieten dat op 20 augustus 2017 door de schutterij uit Doornenburg georganiseerd zou worden.

De reden van dit overleg was dat ook de schutterij van Doornenburg hun korpsen, zowel de schutterij als de harmonie, niet bij elkaar hebben gekregen i.v.m. de vakanties. Wij als vereniging hadden in een eerder overleg al aangegeven met een delegatie te zullen komen omdat bij ons ook nog veel leden met vakantie zijn. Met alle verenigingen van de gemeente Lingewaard is dinsdagavond dan ook besloten dat het Lingewaard koningschieten op zondag 20 augustus 2017 niet doorgaat. Na de zomervakantie wordt er een overleg gepland om tot een nieuwe datum te komen. Dit zal dan een nieuwe vaste datum moeten gaan worden. Dit moest toch al gebeuren in de toekomst, omdat de Angerse kermis met ingang van 2018 van de eerste zondag naar de derde zondag van augustus gaat. En die derde zondag in augustus was de vaste datum van het Lingewaard koningschieten.

Zodra er meer nieuws is over een nieuwe datum voor het Lingewaard Koningschieten laten we dit aan u allen weten.

Afscheid pastor Ineke van Cuijk

Afgelopen zondag 9 juli nam Pastor Ineke van Cuijck afscheid als pastor van Parochie De Levensbron. 10 jaar lang is zij actief geweest binnen de Parochie De Levensbron. De laatste jaren was pastor van Cuijk de vaste voorganger bij de vieringen van het Schuttersgilde St. Bavo. Toen het bestuur de uitnodiging voor het afscheid had gekregen was iedereen het snel met elkaar eens. Hier moeten wij met het complete gilde naar toe om ons steentje bij te dragen aan dit afscheid. En dat gebeurde dan ook.

In samenwerking met de gilden van Huissen en pastoor Peters is er door diverse mensen een mooie vering in elkaar gezet. De drumfanfare heeft tijdens deze afscheidsviering een tweetal nummers ten gehore gebracht en een gezamenlijke vendelhulde met de vendeliers van de Huissense gilden mocht natuurlijk niet ontbreken. Als laatste bedankje heeft het schuttersgilde pastor van Cuijk en haar familie muzikaal begeleid naar “De Buitenpoort” waar de afscheidsbijeenkomst werd gehouden.

Pastor van Cuijk, bedankt voor de prettige samenwerking de afgelopen jaren! Het gaat u goed!

BBQ en Zomerstop

Afgelopen zaterdag was voor het gilde de jaarlijkse bbq. De bbq die tevens de vakantie aankondigt. Het was een gezellige avond waarbij de nodige versnaperingen genuttigd werden. Een gezellige afsluiting van het eerste deel van het seizoen.

De foto’s van deze bbq zijn te vinden op onze fotopagina.

Het gilde repeteert nog 1x en daarna zullen zij verdiend van een welverdiende vakantie gaan genieten. Ter voorbereiding op de Gelderse Schuttersdag van zondag 3 september aanstaande zullen de repetities voor het gilde een week eerder beginnen, namelijk al op woensdag 23 augustus!

Fijne vakantie!

Umdracht

Zondag 25 juni vond de jaarlijkse umdracht plaatst in de St.Bavo kerk in Angeren. Traditiegetrouw hebben wij daar onze medewerking aan verleend tijdens de eucharistieviering en de umdracht. Na de viering was er afsluitend een vendelhulde op het kerkplein. Het was een mooie viering. Kijk voor de foto’s op de fotopagina.

Uitslag Rabobank Clubkascampagne

Op woensdag 21 juni vond de uitreiking van de Rabobank Clubkascampagne plaats op de Markt in Huissen. Het Schuttersgilde St. Bavo heeft 66 stemmen gekregen wat goed is voor het mooie bedrag van € 320,70. Het bestuur en de leden van Schuttersgilde St. Bavo willen iedereen bedanken die zijn of haar stem heeft uitgebracht op ons Schuttersgilde. Wij zullen het geld gebruiken voor de aanschaf van nieuwe pluimen voor op onze colbag en voor nieuwe stropdassen. Iedereen onwijs BEDANKT!!

Verplaatst koningsbal op zondag 1 oktober 2017!

Een aantal weken geleden heeft er een korpsvergadering plaatsgevonden in het dorpshuis te Angeren. Door het koningspaar Jos en Brigitte Hendriks was een voorstel ingediend bij het bestuur voor een nieuwe datum voor hun koningsbal. Dit voorstel is voorgelegd aan de leden en door de vergadering akkoord bevonden.

Nu ook het dorpshuis en de muziek akkoord hebben gegeven kun wij het officieel aan u mededelen. Noteert u het daarom alvast in uw agenda. Het verplaatste koningsbal van 2017 zal plaatsvinden op zondag 1 oktober 2017, aansluitend aan de viering van bavodag in de middag.

Hoe deze dag en hoe met name het koningsbal er uit gaat zien is verder nog niet bekend. Wij houden u onder andere via de website en onze facebookpagina hiervan op de hoogte.

Kringdag Rijk van Nijmegen – de Betuwe 2017

Op zondag 11 juni heeft het Schuttersgilde St. Bavo weer meegedaan aan de jaarlijkse kringdag van de kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe. Dit jaar vond deze kringdag plaats in Beek (Gemeente Berg en Dal) bij de schutterij van B.U.B. 

Onze commandant, koningsbeschermers, koningspaar en tamboer-maître waren al vroeg op pad voor de officiële ontvangst en erewijn.  Daarna vond de commandantenbespreking plaats en werden alle belangrijke details van de dag doorgenomen. 

Alles was besproken en de sportieve strijd kon beginnen. En een strijd werd het wel, want het was erg warm. Na het nuttigen van het nodige vocht en suikers vond om 11.00 uur de start van de marswedstrijden plaats. Een tocht van 1,6 kilometer bracht ons van het kulturhus naar de sportvelden waar direct de defiléwedstrijden plaatsvonden. Na de officiele opening begonnen alle overige wedstrijden. De vendeliers vertoonden hun kunsten zowel klassiek als acrobatisch. De marketentsters deden mee aan hun wedstrijd op het marketentster terras en na een aantal jaren deed ook de drumfanfare weer mee aan de muziekwedstrijden waar zij een stilstaand werk en een marcherend werk ten gehore brachten voor de jury. 

Daarna was het een gezellig samenzijn in de feesttent onder het genot van een hapje en een drankje. 

Uiteindelijk leverde deze kringdag de volgende mooie prijzen op:

Marcheren: 2e prijs. Helaas was dit voor de derde keer op rij geen 1e prijs. Dit betekend automatisch een degradatie van de ereafdeling naar de vaandelafdeling. 
Defileren: 1e prijs.
Vendelen: 1e prijs.
Bij het individueel acrobatisch vendelen haalde Wouter Ruijsch een 2e prijs en Michel Balduk een 6e prijs. 
Marketentsterwedstrijden: 3e prijs
Muziekwedstrijden: 1e prijs

Daarnaast hadden we nog het hoogst aantal punten in overwaardering bij het defilé. Schuttersgilde St. Bavo werd uitgeroepen tot de correctste groep van deze dag en was Jochem Reulink de beste Tamboer-Maitre deze dag.

Kortom, wederom een geslaagde Kringdag. 

Binnenkort komen de foto’s online. 

Clubkas campagne 2017

Bent u lid van de Rabobank? Stem dan tussen 17 en 29 mei voor de Clubkas campagne 2017. Stem op Schuttersgilde St. Bavo!!

Rabobank Oost Betuwe heeft voor dit jaar weer een bedrag van € 75.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal gedeeld worden door het aantal stemmen dat is uitgebracht. Het bedrag vermenigvuldigd met het aantal stemmen op de vereniging is dan de extra bijdrage voor de vereniging.

Ook het Schuttersgilde St. Bavo is weer één van de muziekverenigingen die meedoet. We kunnen een extra steentje altijd goed gebruiken voor onder andere het onderhoud van onze instrumenten, aanschaf van nieuwe gildeattributen en de aanschaf van kledingstukken voor ons uniform.

Draagt u Schuttersgilde St. Bavo ook een warm hart toe? STEM  DAN OP ST. BAVO!!!

Bedankt!

Samenwerking “St. Bavo Angeren” en “Scoutingband Huissen”

Op Koningsdag is Schuttersgilde St. Bavo samen met Scoutingband Huissen de weg op gegaan om de optochten met versierde fietsen muzikaal te begeleiden.

Al vroeg in de ochtend gingen beide korpsen van start in de wijk Zilverkamp te Huissen om vervolgens marcherend de route te lopen rondom de Nielant en Loostraat. Daarna volgde er nog een muzikale aubade op het pleintje bij de basisscholen. Rond de klok van elf uur startten beide verenigingen bij het Kulturhus in Angeren met de versierde fietsoptocht. Daarna vond ook daar een muzikale aubade plaats.

Zowel in Huissen als in Angeren zag je mensen langs de kant van de weg vertwijfeld kijken naar de combinatie van “Huissen en Angeren”. Sinds kort is een samenwerking ontstaan tussen deze verenigingen. Al langere tijd zijn er leden actief bij beide verenigingen. Er ontstond toen al snel een idee om eens samen om tafel te gaan. Een samenwerking bleek er al snel in te zitten en dus is een kleine samengestelde commissie hiermee aan de slag gegaan. Het doel is: ‘verbindend bezig zijn en toch de eigen identiteiten behouden’.

Inmiddels zijn er muziekstukken van beide verenigingen ingestudeerd om samen de weg op te kunnen en wordt er onder leiding van beide dirigenten en de tambour-maître hard gewerkt aan de muziek en exercitie.

Voorlopig gaan we door met deze samenwerking want er staat genoeg op het programma dit jaar om elkaar op deze manier te ondersteunen.

Foto’s van Koningsdag zijn terug te vinden op de fotopagina. 

REVEILLE EN KONINGSBAL GAAN NIET DOOR!

Beste Leden van het Schuttersgilde St. Bavo, Beste Gildebroeders en Zusters, Beste inwoners van Angeren,

Om persoonlijke redenen heeft het Koningspaar moeten besluiten om de reveille, de Konigshulde en het Koningsbal NIET door te laten gaan op zaterdag 22 april a.s.  Op dit moment wordt er hard  gezocht naar een andere, geschiktere datum later dit jaar. Wanneer hierover meer duidelijkheid is zullen wij dit kenbaar maken via de website, Gemeente Nieuws, facebook en eventuele andere mediabronnen.
We realiseren ons als bestuur dat we er aan de late kant mee naar buiten komen, maar dat heeft ermee te maken dat onze korpsvergadering gisterenavond gepland stond, waarin o.a. dit besproken is.
“Onze excuses hiervoor”

Bestuur Schuttersgilde St. Bavo Angeren.