Aanmelden als lid

Aanmelden als lid kan via het secretariaat:

Per post:
secretariaat St. Bavo
p/a
Prins Hendrikstraat 11
6687 BE Angeren

Per mail:
secretariaat@stbavoangeren.nl