Bavodag en Koningshulde

Op zondag 1 oktober vierde het Schuttersgilde haar jaarlijkse bavodag. Dit jaar werd het een dag met een druk tijdschema omdat aansluitend aan de viering van bavodag het verplaatste koningsbal zou plaatsvinden. Om 9.45 uur vertrok de stoet naar de St. Bavokerk voor het bijwonen van de kerkdienst. Onder begeleiding van diaken Ronald Heinen en alle medewerking van het gilde was het weer een mooie viering. Na de traditionele vendelhulde op het kerkplein vertrok de stoet snel terug naar het dorpshuis. Terug in het dorpshuis stond er weer een overheerlijke lunch klaar.

Na de lunch was het tijd geworden voor de bedankjes en huldigingen. Willie Bergervoet werd bedankt voor het maken van het nieuwe doek voor ons koningszilver. Een mooie blauwe. Willie is nog bezig met het maken van nieuwe sjerpen voor ons keizerspaar. De inmiddels gestopte bestuursleden John Peters, Debby Slinkman, Ronald Dikker en Elly Buurman werden bedankt voor de tijd die zij in het bestuur hebben gezeten. Ook het dorpshuis, koningspaar en keizerspaar werden bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar. 

Daarnaast werden de volgende personen gehuldigd voor hun jubileum:
Marcel Goris, 12,5 jaar lid
Felix Loeters, 25 jaar lid
Frank van Bon, 25 jaar lid
Truus Dikker, 25 jaar lid
Ben Selman: 25 jaar lid 
Annemiek Peters, 25 jaar lid
John Peters, 40 jaar lid
Peter Helbig, 50 jaar lid
Koos Roelofs, 60 jaar lid
Jan Peters, 60 jaar lid
Jan Molthoff: 60 jaar lid


Aansluitend aan de huldigingen werd bij onze beschermvrouwe, Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven, het bijbehorende zilver omgehangen. Tijdens het koningschieten op zondag 2 april jl. heeft zij deze functie officieel aanvaard. Omdat toen het bijbehorende schildje nog niet klaar was, is besloten dit tijdens de viering van bavodag te doen. Onder de klanken van het Wilhelmus werd door de aanwezige officieren het zilver officieel omgehangen. Daarmee was de installatie van onze beschermvrouwe een feit. En hiermee werd de viering van bavodag dan ook afgesloten.

In korte tijd werd de zaal omgetoverd tot feestzaal en maakte iedereen zich klaar voor het koningsbal. Om precies 14.30 uur trok het schuttersgilde met hun “nieuwe” koningspaar Jos en Brigitte Hendriks door de erehaag de feestzaal binnen. Traditiegetrouw vond er binnen nog een mooie vendelhulde plaats en daarna kon het koningsbal van start gaan. Onder de muzikale klanken van de band “Kiep Movin” werd het weer een mooi feest dan nog doorging tot 17.30 uur. Zo kregen Jos en Brigitte Hendriks dit jaar toch nog hun welverdiende Koningsbal.

Meer foto’s van de viering van bovodag en de koningshulde zijn te vinden op de fotopagina.

Reacties zijn gesloten.