Open repetitie: Woensdag 3 juli 2019 om 19.30 uur

Op woensdag 3 juli  is de laatste repetitie en dat ook het Schuttersgilde weer genieten van een wel verdiende vakantie. Maar voor het zover is houden wij een nog een open repetitie. We beginnen om 19.30 uur. Dit keer zitten we op het terras van het Dorpshuis in Angeren, gelegen aan de Emmastraat 23. Iedereen is van harte welkom! Tot woensdag!

Kringdag 2019

Op zondag 16 juni was het voor Schuttersgilde St. Bavo weer tijd voor de jaarlijkse Kringdag van de Kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe. Dit jaar georganiseerd door de 100 jarige Schutterij de Vriendenkring uit Leuth.

Voor het Schuttersgilde een bijzondere dag, want voor het eerst droegen zij hun nieuwe petten. De oude colbag voldeed niet meer, was vuil en ook niet meer leverbaar. Na lang wikken en wegen is er besloten dat er een nieuwe moest komen. De leden besloten dat het pet moest worden en het resultaat mag er dan ook zeker zijn. Vanaf nu zal het schuttersgilde haar nieuwe pet dragen.

Het Koningspaar, koningsbeschermers, commandant en tamboermaïtre waren alweer vroeg op pad voor de ontvangst en de erewijn. Na de commandantenbespreking marcheerde iedereen af naar het sportveld alweer de officiële opening plaatsvond en de start van de wedstrijden.

Het was prachtig weer en het Schuttersgilde deed weer aan veel wedstrijden mee. Schuttersgilde St. Bavo behaalde deze dag de volgende prijzen:
Marcheren: Vaandelafdeling, 132 punten een 2e prijs
Defileren: Superieure A, 183 punten een 1e prijs
Vendelen junioren: 14,5 punten een 3e prijs met helaas een degradatie
Vendelen Senioren: 16,5 punten een 3e prijs

Sinds een aantal jaren deed de drumfanfare ook weer mee met de muziekwedstrijden. In de superieure B brachten zij 2 stilstaande werken ten gehore te weten My Girl en de mars Musicatharina. Met dit optreden kreeg zij van de jury 83,5 punten. Dit bleek goed voor een 1e prijs.

Onze tamboermaïtre Jochem Reulink mocht zich bij de prijsuitreiking laten kronen tot beste tamboermaïtre van de dag!

Binnenkort een mooie fotoreportage van deze geslaagde dag.

Rabobank Clubkas Campagne 2019

De Rabobank clubkas campagne staat weer voor de deur. Bent u lid van de Rabobank? Stem dan tussen 15 en 28 april voor de Clubkas campagne 2019. Stem op Schuttersgilde St. Bavo!! Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe heeft voor dit jaar voor de regio Maas en Waal een bedrag van € 150.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal gedeeld worden door het aantal stemmen dat is uitgebracht. Het bedrag vermenigvuldigd met het aantal stemmen op de vereniging is dan de extra bijdrage voor de vereniging.

Ook het Schuttersgilde St. Bavo is weer één van de muziekverenigingen die dit jaar meedoet. We kunnen een extra steentje altijd goed gebruiken voor onder andere het onderhoud van onze instrumenten, aanschaf van nieuwe gildeattributen en de aanschaf van kledingstukken voor ons uniform.

Draagt u Schuttersgilde St. Bavo ook een warm hart toe? STEM DAN OP SCHUTTERSGILDE ST. BAVO!!! Ga naar de website van Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe of klik hier om direct uw stem uit te brengen!

Bedankt  namens het Schuttersgilde St. Bavo.

Koningspaar 2019: Hans en Antoinette Puntman

“Tradities meenemen de toekomst in” was het motto voor deze nieuwe opzet van ons koningschieten. In samenwerking met “De Letste Stuyver” en de organisatie van de “Lentekriebels” was er een mooi tweedaags programma op papier gezet voor zaterdag 6 en zondag 7 april. En aan het weer heeft het dit jaar zeker niet gelegen!

Nadat op zaterdag alles was opgebouwd en de lentekriebels om 15.00 uur waren geopend door het schuttersgilde werd begonnen met het koningschieten. Koningspaar Ronald en Debby werden bedankt voor hun inzet als koningspaar het afgelopen jaar en het koningszilver werd van Ronald afgenomen. Als nieuwe kandidaten traden Elly Buurman en Hans Puntman naar voren. Na 114 schoten was het uiteindelijk Hans Puntman die zich voor de derde maal schutterskoning mocht noemen. Samen met zijn vrouw Antoinette zijn zij het nieuwe koningspaar 2019.

Direct na de installatie van de nieuwe koning heeft het schuttersgilde heerlijk gegeten bij “De Letste Stuyver” om vervolgens direct weer te vertrekken voor de huldiging van het nieuwe koningspaar. Nadat de toegang tot de woning van het koningspaar was vrijgemaakt door de aanwezige bielemannen Jochem Vermeulen en Jeroen Krautz werd door de commandant en de voorzitter het kersverse koningspaar getoond aan het publiek. Na de muzikale aubade vertrok het gilde met het nieuwe koningspaar weer terug naar de feesttent waar iedereen kon genieten van een mooie feestavond onder de muzikale klanken van de band “Cabrio”

Maar de volgende ochtend was het hele schuttersgilde alweer om 8.00 uur aanwezig in de feesttent en niet veel later trok het gilde weer naar het adres van het nieuwe koningspaar voor de reveille en een stevig ontbijt. Na het ontbijt was er voor het eerst een kerkdienst in de feesttent. Onder het motto “Tradities meenemen de toekomst in” was het een mooie en bijzondere viering in een goed gevulde feesttent.

Na een kopje koffie en ‘bavobrood’ werd onder een warm lentezonnetje het prijsschieten en de bielemanwedstrijden afgewerkt. De prijzen werden als volgt verdeeld:

Prijsschieten:
1e Prijs (kop): Raymond Kuster
2e Prijs (linker vleugel): Jan Molthoff
3e Prijs (rechter vleugel): Patrick Scholten
4e prijs (staart): Jochem Vermeulen

Beste bieleman voor dit jaar is Tom Loeters met een spectaculaire tijd van 47 seconden. En beste bielevrouw voor dit jaar is Debby Slinkman geworden.

Aan het eind van de middag heeft het Schuttersgilde haar medewerking verleend aan de prijsuitreiking van de zeepkistenrace die deze dag gehouden werd. Daarna duurde het feest in de tent nog voort onder de muzikale klanken van “Summerland”. Het schuttersgilde kan terugkijken op geslaagd weekend.

Klik hier voor de foto’s.

Donateursaktie 2019

Vanaf aanstaande zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 2019 komen de leden van het Schuttersgilde St. Bavo weer langs de deur voor de jaarlijkse donateursactie. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de vereniging een financieel steuntje te geven. Wij zullen uw financiële bijdrage dit jaar onder meer gaan gebruiken voor een stukje ledenwerving (wat zeer hard nodig is voor het voortbestaan van de vereniging) en voor de aanschaf van uniformen (nieuwe petten) en instrumenten.

Wij bevelen deze donateursactie dan ook van harte bij u aan!

Alvast bedankt voor uw bijdrage namens het gehele Schuttersgilde.

Angeren Bruist

Zaterdag 26 januari 2019 heeft Schuttersgilde St. Bavo meegedaan aan Angeren bruist. De hele middag hadden verenigingen uit Angeren de gelegenheid om zichzelf te presenteren. In het dorpshuis stonden kraampjes en waren er verschillende activiteiten.

St. Bavo heeft ’s middags gevendeld op het podium in de theaterzaal. Lennard en Stijn hebben verschillende slagen laten zien en samen klassiek gevendeld.

Verder had de schutterij een informatiestandje met daarop verschillende instrumenten om te proberen, fotoboeken met daarin de geschiedenis van de schutterij, waren de marketentsters er om een borrel en een hapje uit te delen en konden mensen ‘wie blaast de langste toon’ uitvoeren.

Ook enthousiast geworden en afgelopen zaterdag geen voucher meegenomen? U bent alsnog van harte welkom! Op woensdagavond repeteren de vendeliers van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal en de drumfanfare repeteert op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de theaterzaal.

“Angeren Bruist”

Onze vereniging gaat deelnemen aan “Angeren Bruist”.

Het doel van de middag is om senioren te activeren deel te nemen aan het sportieve en rijke culturele leven in Angeren en ook aan onze vereniging.
Het hele dorpshuis wordt op zaterdagmiddag 26 januari ingericht als marktplaats voor presentaties, workshops en clinics. Kortom………

“een bruisende middag vol activiteiten”

De middag kent een open inloopkarakter en duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Rond 14.30 uur zal wethouder Aart Slob een kort woordje aan de bezoekers richten.

10 verenigingen uit Angeren hebben aangegeven zich op deze middag te willen presenteren.

Wij als schuttersgilde St. Bavo staan achter de doelstelling van deze middag en willen een steentje bijdrage om de middag tot een succes te maken. Dit doen wij door een optreden te verzorgen met vendelen, instrumenten te laten proberen en een mooie winactie met ‘wie blaast de langste toon?’.

Iedereen is welkom!

Een hartelijk ontvangst kun je verwachten en de koffie staat klaar.
Zegt het voort, zegt te voort……

“Angeren bruist” is een initiatief van een werkgroep waarin naast Angerse verenigingen ook SWL (Stichting Welzijn Lingewaard) deelneemt. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Lingewaard.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat het een bruisende middag wordt.

Bestuur Schuttersgilde St. Bavo Angeren.

Sinterklaasintocht Heteren

Het was vandaag een koude en mooie dag. Na Zaanstad deed sinterklaas vandaag ook Heteren aan. Schuttersgilde St. Bavo verzorgde vandaag voor de 11e keer de muzikale omlijsting van de intocht. Om 13.30 uur vertrok de stoet vanaf zalencentrum “De Bongerd” naar de Rijnkade om daar sinterklaas en al zijn pieten een warm welkom te geven. Eenmaal aan wal had sinterklaas door de grote menigte de grootste moeite om boven aan de Kastanjelaan te komen. Maar eenmaal boven sprak sinterklaas een welkomstwoord uit aan alle kinderen van Heteren. Daarna vertrok de stoet onder begeleiding van het schuttersgilde St. Bavo terug naar “de bongerd” waar een mooi welkomstfeest losbarstte. Maar niet voordat ook het schuttersgilde de Sint welkom had geheten door een muzikale aubade en vendelhulde te geven.

Federatieve medaille van verdienste voor Henk Polman

Tijdens de viering van Bavodag werd Henk Polman door het bestuur extra in het zonnetje gezet. Henk was 50 jaar lid van het Schuttersgilde St. Bavo. Hiervoor ontvang Henk de gouden verenigingsspeld. Tevens was Henk ook 50 jaar muzikant. Henk is begonnen als slagwerker en later overgestapt op de sousafoon, wat Henk tot op de dag van vandaag nog steeds speelt. Voor het 50 jaar muzikant zijn ontving Henk de bijbehorende speld en oorkonde van de KNMO. En alsof dit nog niet genoeg was werd Henk onderscheiden door de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus met de medaille van verdienste en de daarbij behorende oorkonde.

De lijst was eigenlijk te lang om op te noemen. Als slagwerker is Henk ooit begonnen met lesgeven aan jeugdleden. Henk heeft zitting gehad binnen het bestuur en in diverse commissies. Zo heeft Henk onder andere in de jubileumcommissie gezeten van het 40-, 50-, en 60 jarig bestaan. Daarnaast zorgt Henk samen met zijn vaste rechterhand en collega sousafonist Henk Janssen, dat de kerk, feesttent of zaal voor de vereniging altijd mooi aangekleed zijn met vlaggen. Henk is ook al sinds jaar en dag de man van de technische dienst. Moet er iets aangesloten of vastgebonden worden, of werkt er iets niet; vraag Henk en het is zo geregeld. Toen het bestuur 15 jaar geleden iets anders wilde doen tijdens het koningschieten was het Henk Polman die de bieleman wedstrijden ging organiseren. Hij benaderde hiervoor zijn zwager en tot op de dag van vandaag doet Henk dit nog steeds. Kortom, een man met een blauw hart en daarom heeft Henk deze medaille dan ook dubbel en dwars verdient.

Henk, namens de hele verenging van harte gefeliciteerd met deze mijlpaal.

Viering Bavodag 2018

Op zondag 7 oktober vierde het Schuttersgilde haar jaarlijkse bavodag. Om 9.45 uur vertrok de stoet naar de St. Bavokerk voor het bijwonen van de kerkdienst. Onder de aanwezigen in de stoet onder andere een delegatie van het bestuur van de Schutterskring Rijk van Nijmegen-de Betuwe met hun kringkoning Bert Janssen en van het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. Onder begeleiding van Pastor John Rademakers en alle medewerking van het Schuttersgilde was het weer een mooie viering. Na de traditionele vendelhulde op het kerkplein vertrok de stoet snel terug naar het dorpshuis. En terug in het dorpshuis stond er weer een overheerlijke lunch klaar. Pastor John Rademakers en ook onze beschermvrouwe, Burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven sloten hierbij aan.

Na de lunch was het tijd geworden voor de bedankjes en huldigingen. Willy en Gerda van Bon werden bedankt voor het jarenlang beschikbaar stellen van hun woning als opslag voor de uniformen. Door de vernieuwde indeling van ons “hok” ik het dorpshuis zijn de uniformen nu in het Dorpshuis komen te hangen achter slot en grendel. Cor Janssen is het afgelopen jaar teruggetreden uit het bestuur en werd daarvoor ook in het zonnetje gezet. Aanwezig waren ook de bielemannen van de schutterij Gijsbrecht van Aemstel Doornenburg. Dit voorjaar tijdens de lentekriebels hebben zij voor het 15e jaar de bieleman wedstrijden georganiseerd. Een bijzonder moment. Zij werden daarom ook in het zonnetje gezet en kregen hiervoor een mooi aandenken. Eveneens was er een bos bloemen voor Herman Horzelenberg van het bedrijf Horzelenberg Boomvoorziening uit Angeren. Herman levert al jaren de stammen voor de bieleman wedstrijden. Ook de medewerkers van het dorpshuis werden weer bedankt voor hun medewerking en goede organisatie van Bavodag. Voor Antoon en Dionza Schraven (beheerders dorpshuis) een bijzonder moment omdat het voor hen tevens de aller laatste bavodag was. Zij dragen per 1 januari het stokje over aan de nieuwe beheerders. Als laatste werd het koningspaar Ronald en Debby bedankt voor hun inzet het afgelopen jaar.

Daarnaast werden de volgende personen gehuldigd voor hun jubileum:
Alex Knipping: 50 jaar lid
Jochem en Rianne Reulink: Beiden 25 jaar lid
Henk Polman: Henk was 50 jaar lid van de vereniging en ontving hiervoor net als de anderen de verenigingsspeld. Maar Henk was tevens ook 50 jaar muzikant en ontving hiervoor de daarbij behorende speld van de KNMO. Daarna wachtte Henk nog een verrassing. De bestuursleden van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus waren er natuurlijk niet voor niets. Voor zijn jarenlange inzet binnen de vereniging werd Henk onderscheiden met de medaille van verdiensten van de Gelderse Schuttersfederatie.

Na al deze mooie bedankjes en huldigingen werd er onder het genot van een drankje nog even nagepraat en werd bavodag 2018 afgesloten.