De KNSA beschikt over een Meldpunt dat per telefoon op een speciaal
telefoonnummer 0900-1968 en via een interactief formulier via internet
bereikbaar is. Het Meldpunt is bedoeld voor meldingen aan de KNSA, wanneer
personen of instanties zich zorgen maken omtrent een lid van een Gelders
Schuttersgilde/Gelderse Schutterij, dat beschikt over vuurwapens en een
gevaar voor zichzelf of anderen in zijn/haar omgeving kan vormen. Bij een
ontvangen melding treedt de KNSA op als intermediair. Dat wil zeggen dat
het bestuur van het schuttersgilde/de schutterij waarvan de betrokkene lid is,
wordt benaderd om te bezien in hoeverre acties noodzakelijk zijn en
mogelijk, of het gewenst is de politie hierover te informeren.

Vertouwens Contact Persoon Schuttersgilde St. Bavo:
Debby Slinkman en Marcel Goris

Contactpersonen KNSA Schuttersgilde St. Bavo:
Hans Puntman en Debby Slinkman