Home

Hartelijk welkom op de website van Schuttersgilde St. Bavo Angeren!

Federatieve Schuttersdag Zevenaar

Na een mooie en hete zomervakantie was het schuttersgilde vanaf 21 augustus weer druk aan het repeteren geslagen want afgelopen zondag 15 september was het weer tijd voor de Federatieve Schuttersdag. Een afsluitend concours van de Gelderse Schutters Federatie St. Hubertus. Hieraan kunnen alle leden van de vier Gelderse Schutterskringen deelnemen. Dit jaar was er een deelnemersveld van 34 verenigingen. De Federatieve Schuttersdag vond dit jaar plaats in het hart van de schutterswereld; Bij Schutterij St. Andreas-Grieth Zevenaar.

Al om 7.15 uur gingen de eerste schutters richting Zevenaar voor de officiële ontvangst en de erewijn. Na de inspectie van de erewacht werd de nieuwe commissaris van de koning, Dhr. John Berends, geïnstalleerd als de nieuwe beschermheer van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus.

Na de officiële opening was Schuttersgilde St. Bavo als 5e deelnemers aan de beurt. Na het defilé volgde een marsroute door het centrum van Zevenaar van ruim 2.5 kilometer. Aansluitend volgden nog de vendelwedstrijden, marketentsterwedstrijden, muziekwedstrijden en uiteraard het Federatief Koningschieten waar het allemaal om draait deze dag. Schuttersgilde St. Bavo ging uiteindelijk met de volgende prijzen naar huis.

Marcheren: 135 punten een 1e prijs
Defileren: 171 punten een 1e prijs
Vendelen senioren klassiek: 19 punten een 1e prijs
Vendelen aspiranten klassiek: 13,5 punten een 3e prijs
Marketentsters: 210 punten een 3e prijs
Muziekwedstrijden: 84,5 punten een 1e prijs

Bij het individueel acrobatisch vendelen senioren haalde Tom Loeters met 65 punten de 10e plaats. Wouters Ruijsch was de beste individueel acrobatisch vendelier deze dag, want hij werd 1e met 74 punten.

Het was weer een zeer geslaagde dag.

Vakantie

Met een open repetitie op het terras bij het dorpshuis heeft het Schuttersgilde het eerste deel van het seizoen afgesloten. Het schuttersgilde gaat nu genieten van een welverdiende vakantie.

De repetities beginnen weer op woensdag 21 augustus 2019. Het Schuttersgilde begint dan aan de voorbereidingen voor de Federatieve Schuttersdag van zondag 15 september.

Fijne vakantie!!

Doneert U ook uw statiegeld?

Het Schuttersgilde St. Bavo heeft zich opgegeven bij de Coop in Angeren om een extra zakcentje bij te verdienen voor onze vereniging. Het Schuttersgilde is hier voor uitgeloot

Hoe werkt het? Breng al uw statiegeldflessen en kratten naar de Coop in Angeren en lever deze in bij de flessenautomaat. Druk dan vervolgens op de GELE knop en hiermee doneert u uw statiegeld aan onze vereniging.

De actie voor onze vereniging loopt van 1 juli 2019 tot en met 30 september 2019. De opbrengst gaat dan naar onze vereniging. Wij danken iedereen alvast hartelijk voor uw bijdrage.

Open repetitie: Woensdag 3 juli 2019 om 19.30 uur

Op woensdag 3 juli  is de laatste repetitie en dat ook het Schuttersgilde weer genieten van een wel verdiende vakantie. Maar voor het zover is houden wij een nog een open repetitie. We beginnen om 19.30 uur. Dit keer zitten we op het terras van het Dorpshuis in Angeren, gelegen aan de Emmastraat 23. Iedereen is van harte welkom! Tot woensdag!

Kringdag 2019

Op zondag 16 juni was het voor Schuttersgilde St. Bavo weer tijd voor de jaarlijkse Kringdag van de Kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe. Dit jaar georganiseerd door de 100 jarige Schutterij de Vriendenkring uit Leuth.

Voor het Schuttersgilde een bijzondere dag, want voor het eerst droegen zij hun nieuwe petten. De oude colbag voldeed niet meer, was vuil en ook niet meer leverbaar. Na lang wikken en wegen is er besloten dat er een nieuwe moest komen. De leden besloten dat het pet moest worden en het resultaat mag er dan ook zeker zijn. Vanaf nu zal het schuttersgilde haar nieuwe pet dragen.

Het Koningspaar, koningsbeschermers, commandant en tamboermaïtre waren alweer vroeg op pad voor de ontvangst en de erewijn. Na de commandantenbespreking marcheerde iedereen af naar het sportveld alweer de officiële opening plaatsvond en de start van de wedstrijden.

Het was prachtig weer en het Schuttersgilde deed weer aan veel wedstrijden mee. Schuttersgilde St. Bavo behaalde deze dag de volgende prijzen:
Marcheren: Vaandelafdeling, 132 punten een 2e prijs
Defileren: Superieure A, 183 punten een 1e prijs
Vendelen junioren: 14,5 punten een 3e prijs met helaas een degradatie
Vendelen Senioren: 16,5 punten een 3e prijs

Sinds een aantal jaren deed de drumfanfare ook weer mee met de muziekwedstrijden. In de superieure B brachten zij 2 stilstaande werken ten gehore te weten My Girl en de mars Musicatharina. Met dit optreden kreeg zij van de jury 83,5 punten. Dit bleek goed voor een 1e prijs.

Onze tamboermaïtre Jochem Reulink mocht zich bij de prijsuitreiking laten kronen tot beste tamboermaïtre van de dag!

Binnenkort een mooie fotoreportage van deze geslaagde dag.

Rabobank Clubkas Campagne 2019

De Rabobank clubkas campagne staat weer voor de deur. Bent u lid van de Rabobank? Stem dan tussen 15 en 28 april voor de Clubkas campagne 2019. Stem op Schuttersgilde St. Bavo!! Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe heeft voor dit jaar voor de regio Maas en Waal een bedrag van € 150.000 euro beschikbaar gesteld. Dit bedrag zal gedeeld worden door het aantal stemmen dat is uitgebracht. Het bedrag vermenigvuldigd met het aantal stemmen op de vereniging is dan de extra bijdrage voor de vereniging.

Ook het Schuttersgilde St. Bavo is weer één van de muziekverenigingen die dit jaar meedoet. We kunnen een extra steentje altijd goed gebruiken voor onder andere het onderhoud van onze instrumenten, aanschaf van nieuwe gildeattributen en de aanschaf van kledingstukken voor ons uniform.

Draagt u Schuttersgilde St. Bavo ook een warm hart toe? STEM DAN OP SCHUTTERSGILDE ST. BAVO!!! Ga naar de website van Rabobank Maas en Waal – Oost Betuwe of klik hier om direct uw stem uit te brengen!

Bedankt  namens het Schuttersgilde St. Bavo.

Koningspaar 2019: Hans en Antoinette Puntman

“Tradities meenemen de toekomst in” was het motto voor deze nieuwe opzet van ons koningschieten. In samenwerking met “De Letste Stuyver” en de organisatie van de “Lentekriebels” was er een mooi tweedaags programma op papier gezet voor zaterdag 6 en zondag 7 april. En aan het weer heeft het dit jaar zeker niet gelegen!

Nadat op zaterdag alles was opgebouwd en de lentekriebels om 15.00 uur waren geopend door het schuttersgilde werd begonnen met het koningschieten. Koningspaar Ronald en Debby werden bedankt voor hun inzet als koningspaar het afgelopen jaar en het koningszilver werd van Ronald afgenomen. Als nieuwe kandidaten traden Elly Buurman en Hans Puntman naar voren. Na 114 schoten was het uiteindelijk Hans Puntman die zich voor de derde maal schutterskoning mocht noemen. Samen met zijn vrouw Antoinette zijn zij het nieuwe koningspaar 2019.

Direct na de installatie van de nieuwe koning heeft het schuttersgilde heerlijk gegeten bij “De Letste Stuyver” om vervolgens direct weer te vertrekken voor de huldiging van het nieuwe koningspaar. Nadat de toegang tot de woning van het koningspaar was vrijgemaakt door de aanwezige bielemannen Jochem Vermeulen en Jeroen Krautz werd door de commandant en de voorzitter het kersverse koningspaar getoond aan het publiek. Na de muzikale aubade vertrok het gilde met het nieuwe koningspaar weer terug naar de feesttent waar iedereen kon genieten van een mooie feestavond onder de muzikale klanken van de band “Cabrio”

Maar de volgende ochtend was het hele schuttersgilde alweer om 8.00 uur aanwezig in de feesttent en niet veel later trok het gilde weer naar het adres van het nieuwe koningspaar voor de reveille en een stevig ontbijt. Na het ontbijt was er voor het eerst een kerkdienst in de feesttent. Onder het motto “Tradities meenemen de toekomst in” was het een mooie en bijzondere viering in een goed gevulde feesttent.

Na een kopje koffie en ‘bavobrood’ werd onder een warm lentezonnetje het prijsschieten en de bielemanwedstrijden afgewerkt. De prijzen werden als volgt verdeeld:

Prijsschieten:
1e Prijs (kop): Raymond Kuster
2e Prijs (linker vleugel): Jan Molthoff
3e Prijs (rechter vleugel): Patrick Scholten
4e prijs (staart): Jochem Vermeulen

Beste bieleman voor dit jaar is Tom Loeters met een spectaculaire tijd van 47 seconden. En beste bielevrouw voor dit jaar is Debby Slinkman geworden.

Aan het eind van de middag heeft het Schuttersgilde haar medewerking verleend aan de prijsuitreiking van de zeepkistenrace die deze dag gehouden werd. Daarna duurde het feest in de tent nog voort onder de muzikale klanken van “Summerland”. Het schuttersgilde kan terugkijken op geslaagd weekend.

Klik hier voor de foto’s.

Donateursaktie 2019

Vanaf aanstaande zondag 3 februari tot en met zaterdag 9 februari 2019 komen de leden van het Schuttersgilde St. Bavo weer langs de deur voor de jaarlijkse donateursactie. Hierbij heeft u de mogelijkheid om de vereniging een financieel steuntje te geven. Wij zullen uw financiële bijdrage dit jaar onder meer gaan gebruiken voor een stukje ledenwerving (wat zeer hard nodig is voor het voortbestaan van de vereniging) en voor de aanschaf van uniformen (nieuwe petten) en instrumenten.

Wij bevelen deze donateursactie dan ook van harte bij u aan!

Alvast bedankt voor uw bijdrage namens het gehele Schuttersgilde.

Angeren Bruist

Zaterdag 26 januari 2019 heeft Schuttersgilde St. Bavo meegedaan aan Angeren bruist. De hele middag hadden verenigingen uit Angeren de gelegenheid om zichzelf te presenteren. In het dorpshuis stonden kraampjes en waren er verschillende activiteiten.

St. Bavo heeft ’s middags gevendeld op het podium in de theaterzaal. Lennard en Stijn hebben verschillende slagen laten zien en samen klassiek gevendeld.

Verder had de schutterij een informatiestandje met daarop verschillende instrumenten om te proberen, fotoboeken met daarin de geschiedenis van de schutterij, waren de marketentsters er om een borrel en een hapje uit te delen en konden mensen ‘wie blaast de langste toon’ uitvoeren.

Ook enthousiast geworden en afgelopen zaterdag geen voucher meegenomen? U bent alsnog van harte welkom! Op woensdagavond repeteren de vendeliers van 19.00 tot 20.00 uur in de gymzaal en de drumfanfare repeteert op woensdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de theaterzaal.

“Angeren Bruist”

Onze vereniging gaat deelnemen aan “Angeren Bruist”.

Het doel van de middag is om senioren te activeren deel te nemen aan het sportieve en rijke culturele leven in Angeren en ook aan onze vereniging.
Het hele dorpshuis wordt op zaterdagmiddag 26 januari ingericht als marktplaats voor presentaties, workshops en clinics. Kortom………

“een bruisende middag vol activiteiten”

De middag kent een open inloopkarakter en duurt van 13.00 tot 16.00 uur. Rond 14.30 uur zal wethouder Aart Slob een kort woordje aan de bezoekers richten.

10 verenigingen uit Angeren hebben aangegeven zich op deze middag te willen presenteren.

Wij als schuttersgilde St. Bavo staan achter de doelstelling van deze middag en willen een steentje bijdrage om de middag tot een succes te maken. Dit doen wij door een optreden te verzorgen met vendelen, instrumenten te laten proberen en een mooie winactie met ‘wie blaast de langste toon?’.

Iedereen is welkom!

Een hartelijk ontvangst kun je verwachten en de koffie staat klaar.
Zegt het voort, zegt te voort……

“Angeren bruist” is een initiatief van een werkgroep waarin naast Angerse verenigingen ook SWL (Stichting Welzijn Lingewaard) deelneemt. Het initiatief wordt ondersteund door de gemeente Lingewaard.

Laten we er gezamenlijk voor zorgen dat het een bruisende middag wordt.

Bestuur Schuttersgilde St. Bavo Angeren.