Home

Hartelijk welkom op de website van Schuttersgilde St. Bavo Angeren!

Willy van Bon benoemd tot erelid van Schuttersgilde St. Bavo

Tijdens de viering van Bavodag is Willy van Bon benoemd tot erelid van het Schuttersgilde St. Bavo. Voor zijn vele inzet voor de vereniging en waar Willy zich tot op heden nog steeds voor inzet is het bestuur unaniem van oordeel geweest om Willy deze titel toe te kennen. Onder andere is Willy de langst zittende voorzitter (ruim 25 jaar) geweest, heeft hij jarenlang gezorgd voor de bavotent (o.a. het vervoer en agenda) en heeft Willy al jarenlang de opslag van de uniformen. Daarnaast is willy al ruim 50 jaar lid en muzikant van St. bavo

Een eretitel die Willy van Bon dan ook meer dan dik heeft verdiend!!106

Bavodag met Koning der Koningen schieten

60 jaar Schuttersgilde St. Bavo. Een afsluiting van een mooi jubileumjaar met Bavodag en Koning der Koningen schieten. Vanwege het 60 jarig bestaan werd Bavodag ook op een speciale manier gevierd op een andere locatie die zo dicht mogelijk bij de oprichtinsgplaats lag. De oprichting vond in 1956 plaats in zaal “De Pippel” aan de Molenstraat. Er werd een locatie gevonden aan de Paddepoel 2 in de corridor van het kassencomplex. Men wilde het jubileum in eerste instantie vieren bij de garage van Kos aan de Molenstraat. Dit complex bleek toen net verkocht te zijn. Na  verzameld te hebben, vertrokken we naar de kerk voor een woord en communiedienst ter gelegenheid van dit jubileum. Na de dienst vond er traditiegetrouw een vendelhulde plaats op het kerkplein, waarna we teruggingen naar de corridor.

Na een woord van welkom van onze voorzitter, begonnen we aan de lunch. Na de lunch hebben we in overleg het programma omgedraaid. Dit vanwege het slechte weer wat op komst was. Eerst zijn we begonnen met het Koning der Koningen schieten. Het was weer vijf jaar geleden dat we Koning der Koningen hebben geschoten. Oud koningen van Schuttersgilde St. Bavo strijden hier om de eer Koning der Koning. Er waren 19 koningen en 1 koningin die hiervoor de strijd met elkaar aangingen. Na 67 schoten was het Gijs Weideveld die met de hoogste eer ging strijken.

Na het schieten gingen we in de corridor verder met de huldigingen. Als eerste werd de kringdagcommissie naar voren geroepen. Henk Janssen, Henk Polman, Jos Hendriks, Hans Puntman, Jessica Scholten en Debby Slinkman werden bedankt voor hun inzet voor het geweldige jubileumweekend van 21 en 22 mei.

Henk Peters en Willemien Scholten zijn dit jaar 60 jaar lid. Schuttersgilde St. Bavo bestaat 60 jaar en dat betekend dat deze twee leden vanaf het moment van oprichting lid zijn van St. Bavo. Zij kregen het daarbij behorende speldje en een bos bloemen uitgereikt. Geert Meijer was 40 jaar stil lid. Hij kon helaas niet aanwezig zijn maar hij krijgt zijn speldje op een later moment thuis uitgereikt door het bestuur.

Gijs Janssen van Beek, helaas niet aanwezig, werd bedankt voor de opslag die wij bij hem mogen gebruiken en Ben Hofs, helaas ook niet aanwezig, werd bedankt voor het al jaren rijden met zijn koets tijdens de koningshulde. Antoinette Puntman is onlangs gestopt als voorzitter. Zij werd bedankt hiervoor en kreeg als dank voor al haar inzet een bos bloemen.

Onze enige twee nog overgebleven jeugdvendeliers Gwen Reijmers en Kim Molthoff stoppen als jeugdvendeliers. Zij werden gevraagd om voor het laatst te vendelen voor onze jubilarissen. Onze jeugdkoning Stijn Scholten kreeg een fles met celebrations, ons koningspaar Jos en Brigitte Hendriks een bos bloemen en ons keizerspaar Wesley van der Meer en Dilana Buurman kreeg eveneens een bos bloemen.

Willy van Bon nam nog even het woord en bedankte onze hoofdsponsor John en Annemiek Peters voor alles wat zij doen voor de bavo met een bos bloemen. Als laatste werd Jochem Reulink naar voren geroepen. Hij kreeg te horen dat hij een nieuwe tamboer maître stok met sjerp mag gaan ontwerpen en aanschaffen. Hij kreeg hiervoor als begin een startbedrag aangeboden door onze hoofdsponsor John en Annemiek Peters van Zalencentrum “De Bongerd” uit Heteren.

In de corridor was ook een schietbaan opgezet voor de kruisboog. Hier mocht iedereen een poging op wagen. Na een lange strijd ging de 1e  prijs naar Dana Longerich, de 2e prijs Marcel Goris en de 3e prijs  naar Marja Loeters.

Het bleef nog lang gezellig in de corridor en het jubileumjaar is hiermee dan ook op een mooie wijze afgesloten.

Klik hier voor de foto’s.

Federatieve Schuttersdag

Op zondag 18 september vond de jaarlijkse Federatieve Schuttersdag plaats. Deze keer waren we te gast bij schutterij De Eendracht uit Nieuw-Wehl.

‘s Ochtends waren onze commandant, tamboer-maitre, bestuursleden, koningspaar en koningsbeschermers al vroeg uit de veren voor de officiële ontvangst. Dit begon al om 8.45 uur.

Om 10.45 was op het concoursterrein de officiële opening waarna er direct werd begonnen met de mars- en defilewedstrijden.  Aansluitend van deze wedstrijden vonden de overige wedstrijden plaats waaronder de marketentsterwedstrijden, vendelwedstrijden, marjorettewedstrijden, bielemanwedstrijden en schietwedstrijden.

Ook het feest in de feesttent mocht uiteraard niet ontbreken.  Onder leiding van DJ Niels en een gastoptreden van Peter Borkes was het weer een mooi schuttersfeest!Schuttersgilde St. Bavo behaalde de volgende prijzen:

Marcheren: 2e prijs
Defileren: 1e prijs
Vendelen Senioren: 1e prijs
Vendelen Aspiranten: 3e prijs
Individueel Acrobatisch Vendelen Wouter Ruijsch: 2e prijs
Marketentsters: 3e prijs

Start repetities

De zomervakantie is weer voorbij en de repetities staan weer voor de deur. We starten weer op woensdag 31 augustus met de voorbereiding voor het federatieve schuttersconcours in Nieuw-Wehl op zondag 18 september. Tot die tijd zullen we voor de pauze buiten op het voetbalveld repeteren en na de pauze binnen.

Verslag Jubileumweekend door Dilana Buurman (Keizerin en saxofonist)

Wij, schuttersgilde St. Bavo, bestaan nu 60 jaar wat voor ons een reden was om een feestje te geven. Dit hebben wij gevierd door het organiseren van een jubileumweekend met een receptie en een Kringdag. De receptie heeft plaatsgevonden op zaterdag 21 mei 2016 in de feesttent en aansluitend op zondag 22 mei 2016 de Kringdag. Hierbij kwamen de benodigde voorbereidingen kijken.

Ik als keizerin keek heel erg uit naar dit weekend. Op zaterdagavond tijdens de receptie hebben we veel genodigden mogen ontvangen. Deze avond vond ook de trekking van de jubileumloterij plaats. Aansluitend aan de receptie was het nog een erg gezellige avond met de leden. Na deze gezellige avond had ik een kort nachtje omdat we zondagochtend 22 mei 2016 weer vroeg op pad moesten voor de erewijn.

De erewijn ging van start om 09.00 uur met krentenbrood, koffie en thee. Bij deze erewijn werden er door verschillende personen een woordje gedaan. Zo heeft Willy van Bon de gouden onderscheiding van verdiensten gekregen van de Nobele orde van de Papegay. Dit had Willy niet verwacht, maar hij heeft deze onderscheiding dik verdient! Vervolgens vond de commandantenbespreking plaats en zijn alle genodigden van de erewijn naar het concoursterrein begeleid.

Aangekomen op het concoursterrein mochten Wesley en ik als keizerspaar plaatsnemen op de eretribune voor de officiële opening. Bij deze officiële opening hebben wij als St Bavo de eer gehad om de nieuwe Kringmars van de kring Rijk van Nijmegen – de Betuwe te mogen spelen. Terwijl deze mars gespeeld werd, werd de erewacht gelopen door de burgemeester van de Gemeente Lingewaard, de voorzitter van de kring, de kringkoning en de kringcommandant.

Toen de officiële opening afgelopen was zijn wij, St. Bavo, als eerste van start gegaan met het defilé en aansluitend de marsroute door Angeren. Hierbij hebben wij een eerste en een tweede prijs mogen behalen. Toen we terugkwamen vanuit de mars op het concoursterrein heb ik gebruik gemaakt van de gelegenheid om te eten.

Er was een taakverdeling gemaakt onder de leden om de dag zo soepel mogelijk te laten verlopen. Als keizerin had ik verder geen taken, maar ben ik hier en daar bijgesprongen om te helpen. Nadat alle wedstijden afgelopen waren hebben we even in de tent het feestje mee mogen vieren. Dit was erg gezellig. Jammer van de regen maar een voordeel voor de feesttent.

Om half 6 begon de prijsuitreiking met aansluitend de afsluiting van deze geslaagde kringdag. Ik als keizerin had deze dag absoluut niet willen missen. Wij kunnen als Schuttersgilde St. Bavo op een geslaagd weekend terug kijken.

Groetjes Dilana Buurman
Keizerin en saxofonist St. Bavo

Verslag Jubileumweekend door Wilma Altena (trompettist)

Door trompettist Wilma Alena is een verslag geschreven hoe zij het jubileumweekend heeft beleefd. Zie hieronder het verslag van Wilma:

Na een hele lange tijd bezig te zijn geweest met het plannen, regelen en ophalen van de benodigde attributen voor het jubileumweekend was het dan 21 en 22 mei eindelijk zover! Een activiteit waar we als vereniging al heel erg lang naar uitkeken. Het jubileumweekend!

De week voorafgaande aan dit weekend was erg druk. Elke dag vanaf 08.30 uur tot soms wel eens 22.30 uur bezig geweest met het opbouwen van verschillende activiteiten en het plaatsen van attributen. Het erepodium maken en bekleden, schietbanen opzetten, vlaggenmasten plaatsen, dranghekken plaatsen, bielemanterrein afzetten en ga zo nog maar even door!

Zaterdagavond het kringweekend goed ingeluid met een leuke receptie. Verschillende verenigingen, genodigden, inwoners uit Angeren en leden van St. Bavo waren hierbij aanwezig. Nadat de receptie afgelopen was hebben wij met alle leden en vrijwilligers de hele feesttent omgebouwd om alles klaar te maken voor de zondag. Op zondag zijn er zo’n 25 verenigingen te gast geweest.

Zondagochtend begonnen we weer vroeg. Eerst een receptie in het dorpshuis met van alle verenigingen alle koningen, koninginnen, keizers, keizerinnen en de commandanten. Ook is onze Willy nog geëerd met de gouden onderscheiding van verdiensten van de Nobele Orde van de Papegay. ‘Willy gefeliciteerd!’

Rond 08.30 uur hadden we ons opgesteld voor het dorpshuis om met alle aanwezigen onder muzikale klanken naar de Kampsestraat te gaan. Hier aangekomen stonden al vele verenigingen in de vakken om zich gereed te melden voor het officiële gedeelte. Nadat St. Bavo zich ook gereed had gemaakt is de kringdag officieel geopend.

Na een mooi parcours door Angeren ’s middags weer aangekomen op het feestterrein. ’s Middags had iedereen van de vereniging een eigen taak. Zowel bij de schietbanen, schrijver bij het koningschieten, toilet verzorging of beveiliger. Rond 16.00 uur waren alle wedstrijden afgelopen. Daarna gezellig met z’n allen de tent in.

Rond 17.30 uur was de prijsuitreiking. Inmiddels was het begonnen met hard te regenen. Dat was heel erg jammer. Nadat iedere vereniging de prijzen had opgehaald bedankten de Kring en de verenigingen ons voor het organiseren van dit mooie weekend.

Dit was dan het weekend! Maandag en dinsdag zijn we nog druk bezig geweest om alles weer op te ruimen. Iedereen bedankt voor het mooie leuke weekend. Echt een evenement om met een mooi gevoel op terug te kijken!

Wilma Altena (trompettist)

Foto’s jubileumweekend online!

Alle foto’s van het jubileumweekend staan online! Klik op deze link om direct naar de fotopagina te gaan.

Onze dank gaat uit naar onze fotografen Yvonne van Hoorn en Henk Sluiter die gezorgd hebben voor deze fantastische fotoreportage!

Behaalde prijzen Kringdag

Zondag 22 mei vond de Kringdag Rijk van Nijmegen de Betuwe plaats bij ons in Angeren. Tijdens de ontvangst van de koningsparen en genodigden in het Dorpshuis, werd Willy van Bon onderscheiden met de Drager van een gouden Medaille in de Nobele Orde van de Papegay.

Na het officiële gedeelte en de commandantenbespreking zijn we onder muzikale begeleiding van Schuttersgilde St. Bavo naar het concoursterrein gegaan. Op het terrein werd de Kringdag officieel geopend, maar eerst werd de erewacht afgenomen door burgemeester Marianne Schuurmans-Wijdeven tesamen met de voorzitter van de Kring Rijk van Nijmegen de Betuwe Hans Schreven en Kringkoning Peter Janssen. Dit onder leiding van Kringcommandant Rick Bouwman en de muzikale klanken van St. Bavo. Ter ere van deze erewacht is een speciale nieuwe Kringmars geschreven. De drumfanfare had de eer om deze nieuwe mars, die bij toeval is gecomponeerd door de huidige dirigent van de drumfanfare Henry Meijer, te mogen spelen.

Daarna werd er begonnen met de wedstrijden. Schuttersgilde St. Bavo deed alleen mee met de mars wedstrijd en het defilé. Hiervoor behaalden zij de volgende prijzen: marcheren 129 punten -> 2e prijs. Defileren 177 punten -> 1e prijs.

Bij deze willen wij van de gelegenheid gebruik maken om alle sponsoren, vrijwilligers en leden hartelijk te bedanken. Met behulp van deze mensen hebben wij een geweldig jubileumweekend gehad.

Ook willen wij de bewoners bedanken die aan de marsroute wonen. Bedankt voor het autovrij houden van de straten, het uithangen van de vlaggen en tevens ook voor het aanmoedigen van alle schutterijen en gildes.

Namens koningspaar, jeugdkoning, keizerspaar, leden en bestuur van Schuttersgilde St. Bavo,

Elly Buurman, secretaris St. Bavo Angeren.

Uitslag Jubileumloterij

Op zaterdag 21 mei is tijdens de receptie van Schuttersgilde St. Bavo de trekking geweest van de loterij ter gelegenheid van het 60 jarig jubileum. De trekking werd gedaan door ons koningspaar Jos en Brigitte Hendriks.

Hieronder de uitslag van de loterij:

Hoofdprijs: één minuut gratis winkelen bij de Coop in Angeren is gevallen op 622.
2e prijs: een waardebon van Restaurant De Betuwe in Huissen is gevallen op 117.
3e prijs: een waardebon van Welkoop is gevallen op 186.
4e prijs: een waardebon van Groente- en Fruitspeciaalzaak Hermsen uit Huissen is gevallen op 582.
5e prijs: een waardebon van Slagerij Buurman is gevallen op 610.
6e prijs: een waardebon van Tuincentrum Hofs  uit Angeren is gevallen op 551.

De prijzen zijn tot 3 MAANDEN na de trekking geldig! Om de prijzen af te halen, kunt u contact opnemen met Debby Slinkman: 06-40819209 of via het emailadres debbyslinkman@stbavoangeren.nl

Foto’s en verslagen jubileumweekend

De eerste foto’s van de Kringdag Rijk van Nijmegen – de Betuwe van afgelopen zondag 22 mei staan inmiddels online op de website van de HUUB Kroniek. Klik op deze link om naar de fotopagina te gaan. De foto’s die door de fotografen van het Schuttersgilde St. Bavo zijn gemaakt van de beide feestdagen volgen zo spoedig mogelijk.

Ook verslagen van het jubileumweekend volgens zo spoedig mogelijk.